Det var torkan. Den hade sin verkan på insekterna, på maskarna och på svampsäsongen, vilken verkade rinna ut i sanden i början. Det blev rätt ont om insekter tidvis, vilket säkert påverkade utfallet av småfågel-häckningen. Det behövs protein för att föda upp fågelungar och där är insekterna en viktig källa. Det visste flugsnapparen som hade en av sina utsiktspunkter på min regnmätare, vilket ledde till att det var mer fågelskit än vatten på/i den. Koltrastarna som hade sjungit fram över midsommar och mellan sångstunderna letat mask på gräsmattorna försvann, förhoppningsvis till bättre maskställen.

Sommarkantarellerna uteblev men återkom senare i liten skala efter regnen i augusti-september men mest kom andra svampar och det blev till sist ett hyfsat svampår.

Det där med fåglarna. Det låter om dem. Mycket är sång som är revirhävdande, parnings-inviterande. Många sjunger en kortare/längre period och se dan blir det tyst. Men ibland dyker det upp sångstrofer, som t.ex. gulsångaren i juli och den ihärdiga ringduvan som tutade på långt in i september, och de flyttande lövsångarungarna, som hördes trevande öva sig på favoritstrofen för användning fram i maj.

Mycket är lockläten , varningsläten ,kontaktläten, en del från jamande ormvråkar över fälten på dagarna i september, en del från natthimlen. Många fåglar är nattflyttare. Landar och äter på dagarna, flyger i mörker.

Och så blommar det igen. Linet blommar i september, frö som kanske inte grott i julitorkan. Fibblor blommar och malvor, och gulsporrar.

Ekorrarna som går i skytteltrafik över tomten för att kalasa på bokollon, jo det är ollonår.

Vid Hammarviken den 2e oktober 21.55. Bengt B
Foto: Uffe Eklund


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2017

Musköbladet 2017 Nr 4

Från fjärde sjöstridsflottiljens horisont

Under året har flottiljen på Berga fått ett tillskott med tre spaningsbåtar. Dessa före detta bevakningsbåtar byggs nu successivt om till spaningsplattformar för inomskärs ubåtsjakt.

Ett gammalt fotografi – Muskö Folkskola 1906

År 1842 utfärdades Kungl Maj:ts Nådiga stadga om folkundervisningen i riket. Den stadgade att skolhus skulle inrättas i varje socken och att undervisningen skulle vara obligatorisk.

Ortnamn på Muskö – Korsvägen

Fyrvägskorsningen mellan Mickrumsvägen/Algatan och Muskövägen/Hammarvägen kallas Korsvägen.

Hovrätten fastställde Tingsrättens dom i Bakom-mordet

Rättegången om Muskö-dådet tog flera turer och har nu tagits upp i hovrätten. Där fastställde man tingsrättens dom.