Muskö har det senaste årtiondet genomgått stora förändringar på många områden. På den kommunala sidan har kommunsammanslagningar ägt rum och beslutsprocessen har centraliserats.

Muskö har det senaste årtiondet genomgått stora förändringar på många områden. På den kommunala sidan har kommunsammanslagningar ägt rum och beslutsprocessen har centraliserats.

Många saknar närdemokratin och den ögemenskap som fanns förr.

Örlogsbasen och vägtunneln har också inneburit stora förändringar för Muskö, liksom att antalet fritidshus har ökat kraftigt. Detta betyder att många gamla miljöer och verksamhetsområden hotar att försvinna och därför behöver dokumenteras på något sätt.

Med bland annat detta som målsättning startades för ca. ett år sedan en studiecirkel i hembygdsvård.

Intresset för detta arbete blev över all förväntan och efter många arbetskvällar och många diskussioner om och kring vår ö växte så småningom tanken på en hembygdsförening fram.

Föreningen bildades officiellt på ett möte i Muskögården 14 jan 1980.

Vi vill bland annat verka för att det gamla kulturarvet förs vidare till kommande generationer och att man väl rär känna den trakt där man bor.

Naturligtvis ska vi också försöka bevaka frågor som rör Muskös framtid.

Som ett led i denna målsättning försöker vi nu ge ut ett Musköblad, ett informationsblad om och kring lokala angelägenheter och traditioner.

Det är vår förhoppning att bladet ska bli en kontaktpunkt mellan oss Musköbor.

Stöd gärna vår förening genom att bli medlem, avgiften är nu 10 kronor per år.

Vår fortsatta verksamhet är beroende av det stöd som vi kan få från så många medlemmar som möjligt.

Vill du arbeta aktivt är du välkommen till våra studiecirkelkvällar eller våra allmänna föreningsmöten. Anslag om tid och plats sätts upp i affären och biblioteket.

Styrelsen


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 1980