Som rapporterats tidigare (MB 4-2015) har Muskö missionsförsamling och Muskö missions- och stödförening skänkt (sålt för en symbolisk krona) sitt missionshus på Hammarvägen till Föreningen Muskö Hembygdsgård u.p.a. (FMHG).

Efter en del arbete under vintern med uppdatering av FMHG:s stadgar för att möjliggöra för Missionsföreningen att kunna bli medlemmar har nu alla beslut fattats för att slutföra processen.

På FMHG:s ordinarie stämma den 20 juni fastställdes de nya stadgarna och vid sitt första styrelsemöte den 27 juni beslöt FMHG:s styrelse att anta Muskö missions- och stödförening som medlem i FMHG.

Stämman gav den nya styrelsen i uppdrag att göra en försiktig upprustning av missionshuset, så att det bevarar sin ursprungliga karaktär men ändå anpassas till nya förutsättningar och behov. Med bättre isolering och en värmepump kommer huset förhoppningsvis kunna användas även under vinterhalvåret. Huset kan bli ett fint tillskott till föreningslivet på ön precis så som Missionsförsamlingen och dess stödförening önskade när de valde att skänka fastigheten till FMHG. Nu är det upp till oss i styrelsen att göra det bästa av huset så att det kan komma till glädje och nytta även för kommande generationer. Huset är unikt och ett av mycket få som bevarats i skärgården.

Styrelsen fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla den gamla Hembygdsgården så att också den kan användas av andra än Idrottsföreningen som för närvarande är den som oftast använder gymnastiksalen. Styrelsen kommer omgående att påbörja det arbetet och även bjuda in våra lokalpolitiker och deras tjänstemän i kultur- och äldreförvaltning för att med dem diskutera i vilken utsträckning musköborna kan påräkna kommunens stöd i en utveckling av Hembygdsgården. Vi räknar med att en första träff skall kunna ske redan under hösten.

Vill du läsa mer om Hembygdsgården och dess resa genom decennierna fram till nutid, kommer vi snart att skriva om detta på FMHG:s hemsida www.fmhg.se Gå gärna in där och läs. Där finns också information om hur man bokar FMHG:s lokaler.

Muskö den 27 juni 2016
Muskö Hembygdsgårdsförenings styrelse


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2016

Gökottevandringen

Gökottevandringen på Kristi himmelsfärdsdag lockade 53 personer.

Stor Nato-övning

Mellan den 3-18 juni pågick den stora internationella militärövningen Baltorps i hela Östersjöområdet.

Foodtruck och gårdsbutik på Drömgården

Den 18 och 19 juni var det nyheternas helg på Arbottna. Konsthantverkare, besökare och stolta fotokursare minglade i den gamla mangelboden, där ett nytt galleri och gårdsbutik slog upp portarna.

Skärgårdsting

Välkommen till årets Skärgårdsting i Tullhuset på Dalarö den 20 augusti klockan 13.
Syftet med tinget är att skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, olika experter och politiker möts för att samtala om angelägna skärgårdsfrågor.