Övergripande målsättning

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och att föra detta vidare till kommande generationer.

 

Verksamhetsområden

 

Grytholmens friluftsmuseum

Målsättningen med arbetet är att skapa en samlingsplats för hembygdsrörelsen på Muskö, där vi kan visa hur människorna levde och verkade i gångna tider och åskådliggöra den gamla skärgårdskulturen.

I denna målsättning ingår att åskådliggöra själva miljön kring det dagliga livet i och omkring de olika husen.

I torpstugan ska de riktiga möblerna stå på sina rätta platser, i ladugård, smedja, sjöbod och uthus ska redskap och verktyg finnas så som det var tidigare.

Varje besökare ska ges möjlighet att med fysisk påtaglighet uppleva miljöer som en gång kanske varit hem eller arbetsplats för egna släktingar eller samtida.

Museet ska bidra till att Musköborna och andra kan finna rötterna i den egna historien och därigenom bättre förstå nutiden och framtiden på Muskö och annorstädes.

Museet ska också vara en plats där det finns möjlighet att arrangera kulturaktiviteter i form av musikunderhållning, kursverksamhet, utställningar, föredrag med mera.

 

Arrangemang 2016

Våren. Allmän föreningsdag/arbetsdag.

2016-05-05, Gökottevandring på Kristi himmelsfärdsdag.

2016-05-28. Årsmöte.

2016-06-24. Midsommarfirande.

Juli + första veckan i augusti. Musik/kaffekvällar måndagar och onsdagar.

2016-08-07. Hembygdsdag med musik, utställningar, demonstrationer och kaffeservering.

Sept. Arbetsdag.

2016-11-05. Allhelgonaöppet, servering mm.

Våren. Studiecirkel kring Muskös historia.

Museet även öppet efter överenskommelse på andra tider för studiebesök av skolklasser, föreningar m.fl.

 

Fler arrangemang tillkommer - se Det händer på Muskö sommaren 2016 där även andras arrangemang på Muskö presenteras.

 

Praktiska arbetsuppgifter 2016

Skötsel av trädgårdslandet.

Anläggning av kompost.

Färdigställa tvättstugan invändigt.

Färdigställning av fattigstugan och inredning till hembygdsarkiv.

Skötsel av gräsmattor och ängsmark kring museet.

Skötsel av båtar.

Sköta sophanteringen på friluftsområdet Björkholmen/Grytholmen i samarbete med Fritidsförvaltningen.   

 

Hembygdsarkivet

Insamling och registrering av material till arkivet. I dokumentationsarbetet ingår utgivningen av medlemstidningen Musköbladet med fyra nummer. Fortsatt planering för nummer 3 och 4 i vår dokumentära skriftserie (Musköhistoria ur sockenstämmoprotokoll och Livet på ett Muskötorp 1920-1930.) Fortsatt digitalisering av arkivet och tillgängliggörande i anknytning till vår hemsida.

 

Forskning om Muskös historia

Hembygdsarkivet består av böcker, handlingar, kartor, fotografier, filmer, klipparkiv mm som kan berätta om Muskös historia. Nytt material tillförs ständigt.

Vi har en dokumentär skriftserie med olika teman ur Muskös historia.

Nr 1 ”Strömmingsfisket på Muskö 1920-1945” och nr 2 ”En krönika om Björnholmen” är utgivna.

Nr 3 ”Musköhistoria ur sockenstämmoprotokoll”, nr 4 Livet på ett Muskötorp 1920-1930-tal” och nr 5 ”En krönika om Älvsnabbshamnen” arbetar vi med.

I dokumentationsarbetet ingår också utgivningen av Musköbladet med fyra nummer per år och digitalisering och sökbarhet av vårt arkivmaterial via vår hemsida.