Södertörns brandförsvarsförbund har informationsträff om brandsäkerhet och visar samtidigt brandstationen på Muskö för fastboende och sommargäster.

Onsdagen den 29 juni från kl 19.00 i brandstationen på Valingevägen, bakom Ludvigsbergs herrgård. 

 

Muskö brandvärn består av en brandstation, en brandbil och cirka 20 brandvärnsmän.