Många års lek tär på utrustningen och en ”ny lekplats” håller sakta på att växa fram på Altorpsvägen.

De gamla redskapen ersätts successivt mot nya som uppfyller dagens krav.

Det hela bekostas av Altorpsvägens samfällighetsförening och arbetet utförs på gemensamma arbetsdagar av föreningens medlemmar.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2017

Musköbladet 2017 Nr 4

Ortnamn på Muskö – Korsvägen

Fyrvägskorsningen mellan Mickrumsvägen/Algatan och Muskövägen/Hammarvägen kallas Korsvägen.

Haninge vill ha ambulanshelikoptern

Ambulanshelikoptern är från i mitten av september flyttad till Norrtälje.

Ålänningar på besök

I september hade vi besök av 30 glada öbor från Ålands skärgård som ville få information om Muskö.

Ny lekplats

Många års lek tär på utrustningen och en ”ny lekplats” håller sakta på att växa fram på Altorpsvägen.