Under denna vinjett presenterar och tolkar vi namn på olika platser på Muskö.
En del av våra ortnamn finns bara i den muntliga traditionen och inte på någon karta, dessa namn tycker vi att det är särskilt viktigt att dokumentera innan de glöms bort.

Prästmalmen

Landsvägen mellan Bygdegården och Snörom går genom Prästmalmen.

Här gick gränsen mellan Arbottna och Ludvigsbergs fiedikomiss.

Ortnamn på Muskö:


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Torpet på Månsholmen har rivits

Byggnaden var i dåligt skick och ägarna av fastigheten valde att riva och bygga ett nytt hus.

Vandring på De Vilda Blommornas Dag den 17 juni

I år gick vandringen till havs- och insjöstränder på sydöstra Muskö. Vi blev 19 deltagare, inklusive Sigrid, 3 år.

Arbottna Horse Show för tredje året!

Helgen 25-26 augusti anordnas Arbottna Horse Show för tredje året!

Militären övade ubåtsjakt

I mitten av april kunde man märka extra hög aktivitet på land och sjöområden kring Berga, Horsfjärden och Mysingen.