22 maj samlade Muskö hembygdsförening ihop en grupp för röjning av kapellgrunden och kyrkogården på ön.

Det kommer att sättas upp informationsskyltar i anslutning till fornlämningarna.

Detta är ett första steg, arkivsökning pågår för att få fram mer information om kapellet och kyrkogården, årtal, varför verksamheten upphörde osv.

Bertil Oskarsson, text & foto


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Militären övade ubåtsjakt

I mitten av april kunde man märka extra hög aktivitet på land och sjöområden kring Berga, Horsfjärden och Mysingen.

Arbottna Horse Show för tredje året!

Helgen 25-26 augusti anordnas Arbottna Horse Show för tredje året!

Fler skarvar ska skjutas

Nu har skyddsjakten utökats inom Stockholms län där det bedrivs yrkesfiske.

Väderöversikt – Tre torra och varma.

Vår- och försommarväder april-juni 2018.