Foto: Bengt Grönkvist

Med stor sorg mottog vi beskedet att vår vän och kollega avlidit på valborgsmässoafton.

Närmast anhöriga är hans hustru Lena och barnen Tommy och Jenny med familjer.

Björn växte upp i Göteborg utbildade sig till flaggskeppsmästare i örlogsflottan och han var i sitt yrkesverksamma liv anställd vid krigsmakten.

Vi vill här särskilt uppmärksamma hans kulturgärning på Muskö.

Hembygdsföreningen har förlorat en av sina pionjärer. Han var med och bildade föreningen 1980 och var under många år verksam i styrelsearbetet. Under det senaste årtiondet deltog han mycket aktivt i det praktiska arbetet med att bygga upp friluftsmuseet.

Han delade gärna med sig av sitt kunnande och var också mycket lojal, ställde alltid upp och hjälpte till om han hade möjlighet.

Det var alltid trivsamt att arbeta tillsammans med Björn, alltid med vänliga och uppskattande kommentarer eller välfunna lustigheter.
Plötsligt är han borta, en mycket sympatisk man finns inte längre kvar hos oss och det gör oss så oerhört sorgsna. Vi minns honom med stor tacksamhet.

Styrelsen genom J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Flygvapnet och marinen i stor övning kring Muskö

I slutet av maj kunde man se Försvarsmaktens styrkor i vårt område. Försvaret genomförde en stor marin övning till havs och i kustbandet från Norrtälje till Muskö och vidare till Öland.

Man hotade strandgäster med vapen

En man blev så irriterad över ljudnivån från besökare vid en badplats på Muskö i slutet av maj att han hotade de ljudliga badarna med ett vapen.

Fler skarvar ska skjutas

Nu har skyddsjakten utökats inom Stockholms län där det bedrivs yrkesfiske.

Musködagarna

Vi var 11 lokala företag/föreningar som hade öppet hus lördag 30 juni och söndag 1 juli. En gemensam satsning på marknadsföring av dagarna.