I år gick vandringen till havs- och insjöstränder på sydöstra Muskö. Vi blev 19 deltagare, inklusive Sigrid, 3 år.

Vädret var soligt och lagom varmt. Vi såg bland annat strandaster, strandkrypa och strandrödtoppa vid Bruketviken. På klipporna var det väldigt torrt och många växter hade torkat bort.

Vid Bruksdammen fanns hästsvans och slokstarr och vid Lövhagsträsket växte pors, jättestarr, topplösa och strandlysing. Där fanns dessutom tre olika sorters ormbunkar: skogsbräken, majbräken och kärrbräken.

En lokal med överblommad gullpudra besöktes eftersom gullpudran är årets växt. Där såg vi också den svårupptäckta grönkullan, en rätt ovanlig orkidé. Rolf Wahlström och Monica Svensson ledde vandringen.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Fornminnesinventering tillsammans med Haninge kommun.

21 maj fick Hembygdsföreningen besök från Haninge kommun, Kultur o fritidsavdelningen.

Militären övade ubåtsjakt

I mitten av april kunde man märka extra hög aktivitet på land och sjöområden kring Berga, Horsfjärden och Mysingen.

Flygvapnet och marinen i stor övning kring Muskö

I slutet av maj kunde man se Försvarsmaktens styrkor i vårt område. Försvaret genomförde en stor marin övning till havs och i kustbandet från Norrtälje till Muskö och vidare till Öland.

I naturen… …från min horisont. Vår och försommar 2018

Nu var det så att den här våren blev torr och varm och därmed ganska tidig. Exempelvis blommade valnötsträdet tidigt och fruktsättningen verkar god.