Gökottevandring på Kristi Himmelfärdsdag.

Samling och parkering på Björkdals ladugårdsplan torsdag den 10 maj kl 07.00.

3-4 timmars vandring i området Björkdal-Vilan-Mälby-Kapellgärdet-Skarpa-Ludvigsberg- Björkdal.

Ta med fika och kläder efter väder.

Välkomna.
Muskö Hembygdsförening.