Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening

Tid: Lördag 25 maj klockan 14.00

Plats: Grytholmen, Dansbanan

Möteshandlingar finns i Musköbladet nr 2, 2024. Eller här i pdf.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2024

”Ukrainacafé” i år igen på Muskö Gårdsbutik

På Muskö Gårdsbutiks ”Ukrainacafé” den 24 februari samlades det in 7 825 kronor som gick oavkortat till Rädda Barnen.

Dom efter intrång på basområdet

En ung man som under sommaren 2023 körde in med båt på basen har dömts till villkorlig dom. Han förnekade att det skett med flit och hävdade att han inte sett skyltarna på grund av dimma och dåligt väder.

Muskö kyrka – Församlingsnytt

Muskö kyrka – Församlingsnytt