Välkommen till Muskö Hembygdsförening!

Föreningen har i dag cirka 480 medlemmar som värnar om Muskös kultur och historia.

Föreningsarbetet är främst inriktat på tre områden: Friluftsmuseet på Grytholmen, forskning om Muskös historia och utåtriktade arrangemang enligt följande.

Grytholmens friluftsmuseum. Foto: Bengt Grönkvist

Grytholmens friluftsmuseum. Foto: Bengt Grönkvist

Grytholmens Friluftsmuseum

Museet är beläget på den medeltida byn Mickrums utmarker som på 1840-talet blev ett torpställe under Arbottna och numera ingår i kommunens fritidsområde Björkholmen/Grytholmen.

Här visar vi skärgårdsbors verksamhet och liv i gångna tider. Muséet är också en plats, där vi kan arrangera kulturaktiviteter som musikunderhållning, teater, kursverksamhet, utställningar, föredrag mm.

På muséet finns en torpstuga med visthusbod, ladugård med vagnslider, sjöviste med sjöbod, brygga, nät-gister, notgård, och båtar, undantagsstuga, tvättstuga, gårdssmedja, torrdass, vedbod, redskapsbod, fattigbössa.

En scenbyggnad med dansbana finns för underhållning mm.

Fattigstugan är färdigställd. Används idag som föreningens expedition och arkiv. För detta projekt har vi fått bidrag från Birgitta och Carl-Axel Rydbecks stiftelse.

På området finns ett trädgårdsland för gamla kulturväxter, där vi under året förutom en del perenner har odlat potatis som sålts på hembygdsdagen.

Här finns också fyra bikupor.

Vägen till Grytholmen sista biten från bommen fram till friluftsmuseet är förbättrad med bland annat  mötesplatser.

Vi jobbar med lösande av toalettfrågan och undersöker möjligheterna till olika lösningar och bidrag till dessa projekt. Under sommaren finns en toalettvagn uppställd vid ladugården.

Forskning om Muskös historia

Hembygdsarkivet består av böcker, handlingar, kartor, fotografier, filmer, klipparkiv mm som kan berätta om Muskös historia. Nytt material tillförs ständigt.

Vi har en dokumentär skriftserie med olika teman ur Muskös historia.

Utgivna:

  • Nr 1 ”Strömmingsfisket på Muskö 1920-1945”
  • Nr 2 ”En krönika om Björnholmen”
  • Nr 3 ”Musköhistoria ur sockenstämmoprotokoll”
  • Nr 4 ”Livet på ett Muskötorp 1920-1930-tal”

Böckerna går att beställa i vår webbutik eller vid våra evenemang på Grytholmen.

Kommande:

  • Nr 5 ”En krönika om Älvsnabbshamnen”

Musköbladet

I dokumentationsarbetet ingår också utgivningen av Musköbladet med fyra nummer per år och digitalisering och sökbarhet av vårt arkivmaterial via vår hemsida.

Muskobladet Nr 4 2021

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

Läs mer!