Välkommen till Muskö Hembygdsförening!

Föreningen har i dag cirka 480 medlemmar som värnar om Muskös kultur och historia.

Föreningsarbetet är främst inriktat på tre områden: Friluftsmuseet på Grytholmen, forskning om Muskös historia och utåtriktade arrangemang enligt följande.

Grytholmens friluftsmuseum. Foto: Bengt Grönkvist

Grytholmens friluftsmuseum. Foto: Bengt Grönkvist

Grytholmens Friluftsmuseum

Museet är beläget på den medeltida byn Mickrums utmarker som på 1840-talet blev ett torpställe under Arbottna och numera ingår i kommunens fritidsområde Björkholmen/Grytholmen.

Här visar vi skärgårdsbors verksamhet och liv i gångna tider. Muséet är också en plats, där vi kan arrangera kulturaktiviteter som musikunderhållning, teater, kursverksamhet, utställningar, föredrag mm.

På muséet finns en torpstuga med visthusbod, ladugård med vagnslider, sjöviste med sjöbod, brygga, nät-gister, notgård, och båtar, undantagsstuga, tvättstuga, gårdssmedja, torrdass, vedbod, redskapsbod, fattigbössa.

En scenbyggnad med dansbana finns för underhållning mm.

Under året har fattigstugan färdigställts utvändigt och murning av skorstensstock har skett. Inredning till föreningens expedition och arkiv har påbörjats. För detta projekt har vi fått bidrag från Birgitta och Carl-Axel Rydbecks stiftelse.

På området finns ett trädgårdsland för gamla kulturväxter, där vi under året förutom en del perenner har odlat potatis som sålts på hembygdsdagen.

Här finns också fyra bikupor.

Under året har vi också börjat agera för förbättring av vägen sista biten från bommen fram till friluftsmuseet samt för lösande av toalettfrågan och undersöka möjligheterna till olika bidrag till dessa projekt.

Forskning om Muskös historia

Hembygdsarkivet består av böcker, handlingar, kartor, fotografier, filmer, klipparkiv mm som kan berätta om Muskös historia. Nytt material tillförs ständigt.

Vi har en dokumentär skriftserie med olika teman ur Muskös historia.

Utgivna:

  • Nr 1 ”Strömmingsfisket på Muskö 1920-1945”
  • Nr 2 ”En krönika om Björnholmen”
  • Nr 3 ”Musköhistoria ur sockenstämmoprotokoll”

Kommande:

  • Nr 4 Livet på ett Muskötorp 1920-1930-tal” (kommer i början av 2021)
  • Nr 5 ”En krönika om Älvsnabbshamnen”

Musköbladet

I dokumentationsarbetet ingår också utgivningen av Musköbladet med fyra nummer per år och digitalisering och sökbarhet av vårt arkivmaterial via vår hemsida.

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

Läs mer!