Musköbladet

Tidningen är ett forum för lokala angelägenheter och traditioner på Muskö. Tidningsutgivningen ingår i hembygdsföreningens dokumentationsverksamhet.

Allt arbete med, och alla bidrag till tidningen utförs utan ekonomisk ersättning för de inblandade. För innehållet i artiklar och uppsatser svarar respektive författare.

Upplaga: 800 ex.
Tryck: Repro 8.
Grafisk form: Bengt Grönkvist, Sören Birkhammar.
Redigering: Bengt Grönkvist

Musköbladet utges 4 gånger per år och skickas ut till medlemmarna i hembygdsföreingen.
Lösnummer finns att köpa hos Sandells Livs pris 50 kronor.

Utgivningsplan:

Nr 1 – Januari, Manusstopp 31/12
Nr 2 – April Manusstopp 31/3
Nr 3 – Juli Manusstopp 30/6
Nr 4 – Oktober Manusstopp 30/9

Manusstopp gäller annonser, kalendarieuppgifter och material viktigt för tidsaktualiteten. Manus i övrigt tas tacksamt emot när som helst.

Mottagare av redaktionellt material:
Jan Karlsson, tel. 070-317 07 25.
Skarpavägen 2, 148 95 Muskö

Hemsida: www.muskobladet.se
E-post: info@muskobladet.se

Redaktionskommitte är hembygdsföreningens styrelse.

Organisationsnummer: 80 24 33 – 0055

Ansvarig utgivare: Jan Karlsson

I begränsad omfattning publicerar vi stödjande företagsannonser.

Minsta stödsummor:
1/2-sida Färg: 760:- Sv/v: 500:-
1/4-sida* Färg: 500:- Sv/v: 300:-
Materialdag för annonser – se manusstopp ovan.
Annonserna publiceras även här på hemsidan.
*) Upp till 1/4-sida

Muskobladet Nr 4 2021

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

Läs mer!