Musköbladet

Tidningen är ett forum för lokala angelägenheter och traditioner på Muskö. Tidningsutgivningen ingår i hembygdsföreningens dokumentationsverksamhet.

Allt arbete med, och alla bidrag till tidningen utförs utan ekonomisk ersättning för de inblandade. För innehållet i artiklar och uppsatser svarar respektive författare.

Upplaga: 800 ex.
Tryck: Repro 8.
Grafisk form: Bengt Grönkvist, Sören Birkhammar.
Redigering: Bengt Grönkvist

Musköbladet utges 4 gånger per år och skickas ut till medlemmarna i hembygdsföreingen.
Lösnummer finns att köpa hos Sandells Livs pris 50 kronor.

Utgivningsplan:

Nr 1 – Januari, Manusstopp 31/12
Nr 2 – April Manusstopp 31/3
Nr 3 – Juli Manusstopp 30/6
Nr 4 – Oktober Manusstopp 30/9

Manusstopp gäller annonser, kalendarieuppgifter och material viktigt för tidsaktualiteten. Manus i övrigt tas tacksamt emot när som helst.

Mottagare av redaktionellt material:
Jan Karlsson, tel. 070-317 07 25.
Skarpavägen 2, 148 95 Muskö

Hemsida: www.muskobladet.se
E-post: info@muskobladet.se

Redaktionskommitte är hembygdsföreningens styrelse.

Organisationsnummer: 80 24 33 – 0055

Ansvarig utgivare: Jan Karlsson

I begränsad omfattning publicerar vi stödjande företagsannonser.

Minsta stödsummor:
1/2-sida Färg: 760:- Sv/v: 500:-
1/4-sida* Färg: 500:- Sv/v: 300:-
Materialdag för annonser – se manusstopp ovan.
Annonserna publiceras även här på hemsidan.
*) Upp till 1/4-sida

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.
Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer!