Muskö Hembygdsförenings styrelse:

Ordförande: Ulla-Britt Öhman tel. 0708-261109

Vice ordförande: Gunnar Sundberg tel. 070-894 97 76

Sekreterare: Bengt Berggren tel. 070-290 73 50

Kassör: Kerstin Karlsson tel. 070-208 71 84

Ledamöter:

Solveig Wikström tel. 070-752 27 10

Bengt Grönkvist tel. 076-420 65 25

Peter Ohlsson tel. 070-395 24 74

Suppleanter:

Per-Åke Persson

Gunnar Adolfsson tel. 0708-14 18 67

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.
Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer!