Muskö Hembygdsförenings styrelse:

Ordförande: Ulla-Britt Öhman tel. 0708-261109

Vice ordförande: Gunnar Sundberg tel. 070-894 97 76

Sekreterare: Bengt Berggren tel. 070-290 73 50

Kassör: Kerstin Karlsson tel. 070-208 71 84

Ledamöter:

Solveig Wikström tel. 070-752 27 10

Bengt Grönkvist tel. 076-420 65 25

Peter Ohlsson tel. 070-395 24 74

Suppleanter:

Per-Åke Persson

Gunnar Adolfsson tel. 0708-14 18 67

Muskobladet Nr 4 2021

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

Läs mer!