Tomtområdet bildades genom att disponent Ivar Nordström i Åmåls Sågverks AB 1938 förvärvade stamfastigheten Guldboda 2:1, som avstyckades från de fastigheter som bildade Arbottna skifteslag.

Fastigheten Guldboda 2:1 förvärvades som avstyckningsfastighet, styckning och försäljning påbörjades med en gång. Ett önskemål från säljaren var att köparen helst skulle bestämma sig för en ”Åsastuga” från Åmåls Sågverks AB. Försäljningen sköttes av överstelöjtnant Emil Fevrell tillsammans med ingenjör Pelle Skotte.

Bland de första köparna 1938-39 var Gurli Kramer, Ingemar Ullman, Olof Åström, Calla Sandström, Margareta och Gustaf Granström, Eva och Karl Schollin samt Margit och Harry Egler.

Dessutom köpte Emil Fevrell med fru Berta den lillstuga – nu riven – som tillhört torpet Udden. Torpet Uddens huvudbyggnad köptes av Berta Fevrells syster Elsa Kraak. Från henne kommer benämningen Kraakbacken.

Inom stamfastigheten låg också torpet Bergvik som beboddes av fiskarfamiljen Johansson sedan generationer tillbaka.

Omedelbart norr om stamfastigheten fanns gården Guldboda som brukades av familjen Borg.

Våren 1939 fick Svea Ingenjörkår i uppdrag att bygga bron mellan Muskö och Skutholmen samt bryggan vid Österudd.

Uppgiften tilldelades Gustaf Granström och Volontärskolan på Svea Ingenjörkår. Styrkan transporterades till Muskö och broslagningsplatsen där allt material fanns upplagt.

Inkvartering skedde i tält strax öster om torpet Udden på en äng. Bygget av bron och bryggan ingick som en övning i den militära utbildningen.

Gustaf Granströms vistelse på ön resulterade i köp av en tomt vilket nämnts tidigare.

Efter att andra världskriget brutit ut i september 1939 avstannade försäljningen och disponent Nordström och Åsabolaget drog sig så småningom ur.

Försäljningen av tomter kom inte igång förrän kriget tog slut 1945. Säljare var då AB Skärgårdstomter med herrar Ahlgård och Rydberg. Försäljningen handhades av f.d. fjärdigsman Eriksson.

1946 bildades Guldboda Tomtägareförening som några år senare slogs ihop med Södra Muskö Fiskevårdsförening till Guldboda Tomtägare och Fiskevårdsförening, GTFF.

Under 40-talets första hälft var det ett visst besvär att ta sig mellan Stockholm och stugan på Muskö. En möjlighet var att åka tåg mellan Stockholm och Nynäshamn. En annan möjlighet var att med buss eller bil ta sig till Söderby brygga på fastlandet och sedan ta passbåten över till Mickrums brygga. Den vidare färden ner till Guldboda fick sedan ske med cykel eller ibland med häst och vagn. Borgs i Guldboda ställde ofta upp och körde. I mitten av 40-talet började reguljär båttrafik gå från Söderby brygga ner till bryggorna Guldboda, Västerudd och Österudd på onsdagar och lördagar sommartid.

Bland båtarna kan nämnas ”Havsbussen” som gick nämnda sträcka från slutet av 40-talet fram till omkring 1960. Skeppare på ”Havsbussen” var Jonne Eriksson och han hade hjälp av sin fru Emmy och sonen Bo.

Inom Guldbodaområdet fanns från början bara några få vägar som kompletterades av en del större stigar. Vägarna var i princip gjorda för häst och vagn. I samband med exploateringen tog fart efter kriget byggdes vägnätet ut och de gamla vägarna förbättrades.

Nästa stora förändring kom under örlogsbasens tillblivelse och kulminerade när tunneln öppnades 1964. Under 50-talet inlöstes ett 70-tal tomter som låg inom blivande varvsområdet.

Omkring 1960 slutade ”Havsbussen” att gå på grund av sinande trafikantström. Många använde sig av bilfärjorna som i mitten av 50-talet hade börjat trafikera sträckan Söderby brygga-Mickrums brygga.

Under de första åren på 60-talet efter att båtförbindelserna Söderby brygga – Guldbodaområdet lagt ner och fram till dess att tunneln öppnades, ordnade Tomtägareföreningen med en båtförbindelse mellan Yxlö och Västerudd som gick ett begränsat antal turer under sommarveckorna.
Matvaror kunde man beställa från Muskö Diversehandel, som innehades av Gösta Lönnberg. Matvarorna kom från början ner per cykel och så småningom per lastbil och levererades vid tre ”kiosker”, där man hämtade dem.

Mjölk köptes i Guldboda hos Borgs. Hos Johanssons i Bergvik kunde man få köpa färsk fisk. Huvuddelen av fångsterna levererades dock till Nynäshamn.

I och med den ökande biltrafiken på 60-talet, först via bilfärjorna och sedan genom tunneln, minskade behovet av att ringa och beställa matvaror och ”hemkörningen” upphörde så småningom helt.

Mjölkhämtningen från Borgs i Guldboda upphörde också helt i och med att de lämnade gården 1968. Den ingår numera i varvsområdet.

Tennisbanan blev färdig 1963 och byggdes på privat initiativ. Banan innehas och sköts av Guldboda Tennisklubb, GTK.

Det populära midsommarfirandet som under de senaste decennierna haft mycket stor uppslutning, 500 – 700 personer, började i liten skala i slutet av 40-talet. Många personer hjälptes redan då åt att förbereda festen, med att klä midsommarstången m m. På midsommaraftons kväll var det dans till dragspelsmusik på Österudds brygga och midsommardagen ägnades åt tävlingar och dans kring ”stången” till fiol- och dragspelsmusil på den så kallade Midsommarängen, och så är det än i dag.

Under många år har Tomtägareföreningen också årligen anordnat en fisketävling med utgångspunkt från badstranden vid Örnsand.

Margareta Granström våren 1999

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Mer pengar till att skrota båtar

Under 2018 satsade Havs- och vattenmyndigheten HaV 3,2 miljoner kronor på en båtskrotningskampanj för att båtägare skulle skrota sina gamla miljöfarliga båtar, istället för att överge dem. Under 2018 skrotades över 450 båtar.

Nytt brandfordon

Muskö räddningvärns nya brandfordon med 4-hjulsdrift.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 1

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden.

Vinster till lotterier!

Muskö Hembygdsförening tar gärna emot vinster till våra lotterier på Muskö hembygdsdag.