Vill du nå alla på Muskö?

Vill du nå alla på Muskö?

Vill ditt Musköföretag vara med i vår sommarutgåva?

Sommarspecialen är ett samarbete mellan Muskö hembygdsförening, Muskö IF och alla bakom Musködagarna.
Den delas ut i alla brevlådor på ön innan midsommar.

Upplaga minst 1400 ex.

Överupplagan sprids genom de medverkande föreningarna.

Kontakta oss på info@muskobladet.se för mer information!