Den första bygdegården. Teckning: Enok Nordström

Sedan ett par år tillbaka har den ekonomiska föreningen Muskö Bygdegård arbetat för att förverkliga visionen om en samlingslokal på ön.

”En tillgänglig och social mötesplats som möjliggör för en aktiv fritid och ett växande permanentboende på en levande skärgårdsö – för barn, unga, vuxna mitt i livet och pensionärer på Muskö”. Så lyder målsättningen för den nya samlingslokalen som man nu har fått positivt förhandsbesked från kommunen om att bygga.

Muskö har ett aktivt föreningsliv och det ideella engagemanget är starkt, men det har länge saknats en gemensam mötesplats som är funktionsanpassad och har verksamhet året om. Det vill nu Muskö Bygdegårds ekonomiska förening ändra på. Sedan den nya styrelsen tillträdde 2018 har man därför undersökt möjligheterna att bygga den nya samlingslokalen på 350 kvadratmeter som skall fungera som ett allaktivitetshus för såväl unga som äldre.

I januari lämnade man in en ansökan till kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag.

I somras inledde man en dialog med ett 40-tal ungdomar på ön via Instagram för att höra vad de tyckte och efterfrågade, och responsen var positiv.

Totalt kommer projektet att kosta sju miljoner kronor, en kostnad som man hoppas kunna finansiera med hjälp av pengar från Boverket, kommunen samt egna medel. I november ska ansökan till

Boverket vara inlämnad och ett besked väntas sedan i maj 2022. Därefter hoppas man kunna påbörja bygget.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2021
Muskobladet Nr 2 2021

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsföreningTid: Lördag 29 maj klockan 16.00Årsmötet hålls i digital form med tjänsten Zoom Obs! Det är i princip två årsmöten. Förra årets inställda möte hålls först. Anmälan om deltagande på mötet krävs – senast...

Föreningsnytt – Muskö IF

Orientering Nu sitter nya orienteringskontroller uppe i skogen runt klubbhuset. Nya kartor finns att hämta i brevlådan vid klubbhuset samt på vår hemsida. Skidspår Kul att se att det var så många som nyttjade våra skidspår i år.Det fanns skidspår...

Södra skärgårdens intresseförening upphör

På årsmötet den 30 mars beslutades att föreningen skulle läggas ned. SSIF var en förening för alla öar i södra skärgården som startades 1963. Sedan har det under de senaste årtiondena blivit så att nästan varje ö fick egna föreningar och...

Sture Hellström till minne

Sture Hellström insjuknade i covid-19 och avled den 10 januari på Södersjukhuset. Han skulle ha fyllt 96 år den första mars.Närmast sörjande är sonen Christer med familj och dottern Ingmarie. Sture var född på Björnholmen och där levde han hela...