Den första bygdegården. Teckning: Enok Nordström

Sedan ett par år tillbaka har den ekonomiska föreningen Muskö Bygdegård arbetat för att förverkliga visionen om en samlingslokal på ön.

”En tillgänglig och social mötesplats som möjliggör för en aktiv fritid och ett växande permanentboende på en levande skärgårdsö – för barn, unga, vuxna mitt i livet och pensionärer på Muskö”. Så lyder målsättningen för den nya samlingslokalen som man nu har fått positivt förhandsbesked från kommunen om att bygga.

Muskö har ett aktivt föreningsliv och det ideella engagemanget är starkt, men det har länge saknats en gemensam mötesplats som är funktionsanpassad och har verksamhet året om. Det vill nu Muskö Bygdegårds ekonomiska förening ändra på. Sedan den nya styrelsen tillträdde 2018 har man därför undersökt möjligheterna att bygga den nya samlingslokalen på 350 kvadratmeter som skall fungera som ett allaktivitetshus för såväl unga som äldre.

I januari lämnade man in en ansökan till kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag.

I somras inledde man en dialog med ett 40-tal ungdomar på ön via Instagram för att höra vad de tyckte och efterfrågade, och responsen var positiv.

Totalt kommer projektet att kosta sju miljoner kronor, en kostnad som man hoppas kunna finansiera med hjälp av pengar från Boverket, kommunen samt egna medel. I november ska ansökan till

Boverket vara inlämnad och ett besked väntas sedan i maj 2022. Därefter hoppas man kunna påbörja bygget.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2021
Muskobladet Nr 2 2021

Nya fiskeregler

För att gynna återväxten av bland annat gädda och gös föreslås flera nya fredningsområden i Stockholms skärgård. Det rör sig om områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda gös och abborre. Förslagen innehåller också nya...

Försvarsmakten varnar för isrännor

På sin hemsida försvarsmakten.se lanserades i vintras sidan ”För dig som är i skärgården på vintern”.Där informerar man allmänheten om var isrännor skall brytas. Förutom rännorna kan isen också påverkas av svävare och helikoptrar. Skridskoåkare...

Föreningsnytt – Muskö Pensionärsförening

Kan vi börja se en ljusning så smått nu?Det hoppas vi alla på. Efter påsk skall vi om väder och pandemi tillåter ha en tipspromenad igen som var mycket uppskattad i höstas. Utgångspunkt blir missionshuset. Meddelande om detta kommer senare....

Ny film på hemsidan: ”Nisse – skärgårdsbonde”

”Nisse – skärgårdsbonde” är en film om Nisse Rundberg som bott på gården Näsängen på Muskö i hela sitt liv. Under fyra års tid har Jill Devell följt Nisse i hans vardag, där allt kräver sin tid – djuren, höbärgningen och fisket. Vi möter honom...