Tack Muskö förskola för att ni under en ca 11 års lång period tagit hand om våra 3 barn.

Oavsett väder och årstid har ni stått där och glatt tagit emot dom tidigt på morgonen och lika glatt vinkat av dom vid dagens slut.

Så många blöjor ni bytt och torkat deras rumpor. Tagit med dom på utflykter och upptäckt den fina naturen runt förskolan.

Så många gånger ni stoppat om dom i vagnen efter lunch och alla tappade tänder som ni sparat. Så många tårar ni torkat och skratt ni delat.

Tack för allt ni lärt dom och för att ni varit deras trygghet under så många år.

Ni gör ett fantastiskt jobb varje dag!

Kram Fam Söderström


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Muskö populärast

När resandet utomlands har varit svårare under pandemin har semester på hemmaplan varit mångas val.

Ny hemsida

En ny hemsida är gjord i samband med Musköbladet nr 3, 2014. Den kommer undan för undan fyllas på med de gamla Musköbladen, från 1980 och framåt. En ny hemsida är gjord i samband med Musköbladet nr 3, 2014. Den kommer undan för undan fyllas på med de gamla...

Muskö Hem och skolaförening

hade sitt årsmöte den 15 oktober i skolan. Föreningen hade under föregående verksamhetsår 28 medlemmar. Verksamhetsberättelsen visar att man arbetat med följande saker under det gångna året: * Klädförsäljning i skolan den 12 nov * Julmarknaden den 26 november *...

Mårdhund

Den 27 april kl 04.00 observerades en mårhund på Mickrum. Mårdhunden är en sk invasiv (skadlig) djurart inom EU, och då ska alla länder även Sverige försöka begränsa eller helst utrota arten.