Älvsnabbsmonumentet på Kapellön. Foto: Bengt Grönkvist

På toppen av Kapellön reser sig monumentet vida synligt över Mysingen. Det har numera i olika sammanhang blivit en symbol för Muskö.

Monumentet byggdes av kustflottans personal och finansierades med insamlade medel. Det är på toppen krönt med ett linjeskeppsankare, vilket anspelar på, att det under många århundraden var en betydelsefull ankarplats och utgångspunkt för såväl sjötåg som civil sjöfart i avvaktande på lämpligt väder.

Det är 13 meter högt och har en omkrets i marknivå på 4×4 meter. Stensockeln är skapad av konstnären Conrad Carlman.

Det invigdes den 15 juni 1930, det är således 90 år sedan.

Det restes för att hedra 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs avfärd från Älvsnabbshamnen den 6 juni 1630 med 25 örlogsfartyg och en transportflotta med 80 fartyg. Ombord fanns 13.500 soldater hästar och vapenmateriel på väg till Tyskland och det som så småningom skulle bli det 30 åriga kriget. På Kapellön fanns då som namnet antyder ett kapell och på öns västra sida en begravningsplats.
Innan avfärden hölls ett korum på slätten som fortfarande bär kungens namn.

Svenska Örlogsflottan har fått sitt monument på Älvsnabben vid Mysingefjärden invigt. 15/6 1930 Foto: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Kalle i Lugnet till minne

Torsdagen den 18 juni nåddes vi av beskedet att Karl-Erik Erngren avlidit. Han skulle ha fyllt 87 år i augusti. Närmast sörjande är livskamraten Ingun och barnen Magnus och Ida med familjer.

Den nya hamnen i Norvik

Nu är den nya hamnen Stockholm Norvik redo att ta emot fartyg från hela världen.
När man åker över Yxlöbron kan man se de väldiga hamnkranarna längst ner i Yxlösundet.

Muskös tomtområden Landängens tomtägareförening

Hur det var för en ung familj att komma till Muskö och bygga ett fritidshus berättar här Lars Sjöström.

Väderöversikt – Muskövädret april-juni 2020

April. Dygnens högsta temperaturer höll sig i tre veckor mellan 10 och 15 grader, sedan följde en vecka med lite varmare väder. Månadens högsta noteringar, 20.5 grader kom den 21e-22e.