Älvsnabbsmonumentet på Kapellön. Foto: Bengt Grönkvist

På toppen av Kapellön reser sig monumentet vida synligt över Mysingen. Det har numera i olika sammanhang blivit en symbol för Muskö.

Monumentet byggdes av kustflottans personal och finansierades med insamlade medel. Det är på toppen krönt med ett linjeskeppsankare, vilket anspelar på, att det under många århundraden var en betydelsefull ankarplats och utgångspunkt för såväl sjötåg som civil sjöfart i avvaktande på lämpligt väder.

Det är 13 meter högt och har en omkrets i marknivå på 4×4 meter. Stensockeln är skapad av konstnären Conrad Carlman.

Det invigdes den 15 juni 1930, det är således 90 år sedan.

Det restes för att hedra 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs avfärd från Älvsnabbshamnen den 6 juni 1630 med 25 örlogsfartyg och en transportflotta med 80 fartyg. Ombord fanns 13.500 soldater hästar och vapenmateriel på väg till Tyskland och det som så småningom skulle bli det 30 åriga kriget. På Kapellön fanns då som namnet antyder ett kapell och på öns västra sida en begravningsplats.
Innan avfärden hölls ett korum på slätten som fortfarande bär kungens namn.

Svenska Örlogsflottan har fått sitt monument på Älvsnabben vid Mysingefjärden invigt. 15/6 1930 Foto: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Ny evenemangskalender

En ny evenemangskalender lanseras nu på Visit Haninges hemsida. Där skall besökare själva kunna sätta ihop paket av aktiviteter under en viss tidsperiod, och få all information som kontaktuppgifter och transporter lättillgängligt istället för att behöva leta runt på de enskilda företagens hemsidor.

I naturen… …från min horisont. Vår-försommar 2020

Minns den gamla skrönan om att göken tystnade när han såg den första höhässjan. Snart vet ingen vad en höhässja var, men göken tystnar ändå. Naturligtvis när det inte längre finns några nya reden att smussla in ett eller annat ägg i. Men annan fågelsång tystnar också, utom en del som verkar outtröttliga.

Gårdsbutiken och galleriet på Arbottna öppnat för säsongen

Drömgården Arbottna Säteris Gårdsbutik och Galleri öppnade lördagen den 4 juli. Gårdsbutiken drivs tillsammans med hantverkare från Muskö eller som har någon koppling till ön. Det finnas vackra bruks- och prydnadsföremål i keramik, textil, trä mm. Välkomna!

Ett stort Tack!

Muskö Hembygdsförenings styrelse vill tacka Steningeviks hotell som skänkt oss allt porslin och alla bestick till dansbanelokalen på Grytholmen.