Foto: Sjöhistoriska museet

Fartyget trafikerade Muskö på onsdagarna från 1865. Från 1866 utökades trafiken till att gälla även söndagarna.

Det var Djurgårds Ångbåts AB som 1864 hade börjat med reguljär båttrafik till kvarnbryggan vid Valinge med hjulångarna ”Ägir” och ”Ran”. Det som möjliggjorde detta var att det vid denna tid fanns tillgång till fartyg som kunde drivas med maskin. Att det handlade om hjulångare berodde på att propellern ännu inte var helt färdigutvecklad.

”Jakob Bagge” var den sista hjulångare som gick i trafik i Stockholms skärgård.

I äldre tid sköttes Muskös fastlandsförbindelse genom den så kallade rodden. Det var bönderna i Söderby hade som skattepålaga att ansvara för transport av post och personer till och från Muskö.

Vintertid var det också deras sak att staka ut väg över isarna.

Från Söderby brygga gick rodden över Horsfjärden till Ingvaldsnäs och sedan vägen över till Valinge. En av anledningarna till att Söderby brygga blivit fastlandslänken var att Häringegodset hade stort inflytande på Muskö.

J.K Foto: Sjöhistoriska museet


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Muskös tomtområden Landängens tomtägareförening

Hur det var för en ung familj att komma till Muskö och bygga ett fritidshus berättar här Lars Sjöström.

Efterlysning! Marinhistoriskt föremål

Detta järnföremål finns på Älvsnabben, det härstammar från ett kustsignalsystem som användes för kommunikation mellan flottans fartyg och landorganisationen.

Väderöversikt – Muskövädret april-juni 2020

April. Dygnens högsta temperaturer höll sig i tre veckor mellan 10 och 15 grader, sedan följde en vecka med lite varmare väder. Månadens högsta noteringar, 20.5 grader kom den 21e-22e.

Gårdsbutiken och galleriet på Arbottna öppnat för säsongen

Drömgården Arbottna Säteris Gårdsbutik och Galleri öppnade lördagen den 4 juli. Gårdsbutiken drivs tillsammans med hantverkare från Muskö eller som har någon koppling till ön. Det finnas vackra bruks- och prydnadsföremål i keramik, textil, trä mm. Välkomna!