Foto: Stockholms Hamnar

Nu är den nya hamnen Stockholm Norvik redo att ta emot fartyg från hela världen.

När man åker över Yxlöbron kan man se de väldiga hamnkranarna längst ner i Yxlösundet.

Norviks hamn ägs av Stockholms Hamnar, består av två delar, en containerterminal som opereras av Hutchison Ports och en roroterminal som drivs i Stockholms Hamnars regi.

En så stor anläggning blir naturligtvis aldrig helt färdig och det kommer att byggas vidare och utvecklas under många år framöver.

För att minska belastningen på vägnätet kommer en stor del av varorna att fraktas på järnväg och på pråmar upp genom Södertäljeviken.

Foto: Stockholms Hamnar


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Muskö kyrka Församlingsnytt

För aktuell information se:www.svenskakyrkan.se/haninge Bli medlem! Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem. Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv. Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet...

Bröt sig in och röjde hemliga uppgifter

Åtal har väckts mot två utländska medborgare som i december 2019 greps efter intrång på Musköbasen.

COVID 19 – Information från Muskö Hembygdsförening

Detta år blir inte som något annat år. På grund av pandemin har styrelsen i Muskö Hembygdsförening beslutat att ställa in alla verksamheter under 2020, detta efter regeringens beslut den 29 mars om max 50 pers vid allmänna sammankomster/offentliga...

Högre priser på fritidshus

Priserna på fritidshus har ökat de senaste åren. Haninge är den kommun där priserna har utvecklats näst bäst.