Foto: Stockholms Hamnar

Nu är den nya hamnen Stockholm Norvik redo att ta emot fartyg från hela världen.

När man åker över Yxlöbron kan man se de väldiga hamnkranarna längst ner i Yxlösundet.

Norviks hamn ägs av Stockholms Hamnar, består av två delar, en containerterminal som opereras av Hutchison Ports och en roroterminal som drivs i Stockholms Hamnars regi.

En så stor anläggning blir naturligtvis aldrig helt färdig och det kommer att byggas vidare och utvecklas under många år framöver.

För att minska belastningen på vägnätet kommer en stor del av varorna att fraktas på järnväg och på pråmar upp genom Södertäljeviken.

Foto: Stockholms Hamnar


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Ett stort Tack!

Muskö Hembygdsförenings styrelse vill tacka Steningeviks hotell som skänkt oss allt porslin och alla bestick till dansbanelokalen på Grytholmen.

Efterlysning! Marinhistoriskt föremål

Detta järnföremål finns på Älvsnabben, det härstammar från ett kustsignalsystem som användes för kommunikation mellan flottans fartyg och landorganisationen.

Vasaorden renoveras på örlogsbasen

Kungaslupen ”Vasaorden” renoveras för närvarande på basen.

Högre priser på fritidshus

Priserna på fritidshus har ökat de senaste åren. Haninge är den kommun där priserna har utvecklats näst bäst.