Bygget av nya kanalbron 1997. Foto/reprofoto: Karl-Erik Törner