Kent Nilsson från Figeholm fällde denna galt vid Rännsvik på Muskö 28 okt 2017. Vikt 120kg urtagen, beräknad levandevikt 170-180kg. Foto: Bertil Oskarsson

Historik

Vildsvinen fanns i Sverige för 8000 år sedan, stammen utrotades under senare delen av 1600-talet, en mindre stam fick leva kvar på Öland, men efter protester från lantbruket utrotades den 1770.
Nuvarande stammar är rymlingar från olika häng runt om i landet under 1900-talet.
Riksdagen beslutade 1981 att en mindre stam skulle få finnas i Södermanland för forskning, i övriga Sverige skulle stammen utrotas… …det blev ett slag i luften, stammen kan fyrdubblas på en föryngringssäsong. 1988 kom ett nytt riksdagsbeslut som tillåter en frilevande vildsvinstam och den tillhör svenska faunan.

Djuren

Hanen kallas galt och kan bli 150-180 cm lång, 1 meter hög och med en vikt upp mot 225 kg.
Honan kallas sugga och är något mindre med en vikt upp mot 140 kg.
En sugga som inte fått kultingar kallas gylta.
I andra delar av världen finns exemplar som vägt 500 kg eller mer.
En sugga föder normalt 4-8 kultingar, kan bli upp mot 15 st, men hon har bara 8 spenar som ger bra mjölkproduktion.
En sugga kan låta ”en annans kultingar” dia.
VS är ett flockdjur där suggan går med sina kultingar, galtarna går mera för sig själva.
Djuren badar/rullar sig gärna i gyttja och kliar sig sedan mot träd/stolpar.
En kulting väger ca 30 kg efter 6 månader, 60-65 kg efter 1 år och djuret blir ca 10 år.

Födan

Maten är till 90 % vegetarisk, ek, och bokollon är favoriter, majs, ärtor potatis rötter, men också mask, möss, ormar, as och sopor.
Eftersom VS inte är vegetarianer måste köttet trikin testas, man skickar en bit muskel för provtagning hos t ex Statens veterinärmedicinska anstalt och får ett svar efter någon dag.

Marken

VS tillfogar lantbruket stora skador på åkrar och betesmarker.
VS gör nytta för skogsbruket med sitt bök och att vs äter upp skadeinsekter.

Sinnen

VS har mycket gott luktsinne, kan känna lukten av en människa på 500 m.
Hörseln är också bra, men synen något mindre utvecklad.

Människan, hundar

Vildsvinshunden Kaksi.
Ras: Alpenländische dachsbracke, här försedd med kevlarväst och GPS.
Foto: Bertil Oskarsson


VS är mycket skygga djur, man kan passera en gran där det ligger djur, som inte springer iväg.
Vid jakt, eller eftersök på ett trafikskadat djur, kan VS gå till anfall mot människor och hundar, därför förses ofta jakthundar med kevlarvästar.
En galt har sylvassa betar, om han lyfter hunden kan den bli uppsprättad.

Jakten

VS är lovliga från 16 april till 15 feb, sugga med kultingar är fredade hela året.
VS jagas med klass 1 vapen, älgstudsare kaliber, eller hagel med sk slugspatroner.
Till skillnad från älg och rådjursjakt får djuren jagas hela dygnet, det är också tillåtet att mata djuren vid en sk åtel.

Avskjutning, viltolyckor

I början av 80 talet var avskjutningen väldigt liten i Sverige, nu ligger den runt 100 000 individer/år.
Viltolyckorna ökar tyvärr också, ca 6000 under 2017.
Glöm inte ringa 112 om du kör på ett klövvilt, och att märka ut platsen.
Det är inte olagligt att köra på vilt, men att inte rapportera är smitning, som ger böter och din försäkring gäller inte.
Även om djuret ”sprang iväg” så måste en eftersöksjägare, som skickas ut av polisen spåra och konstatera att det var oskadat eller avliva individen.

Hundar

VS ökning i Sverige gör att många jägare väljer hundraser som tidigare inte varit så vanliga.

Skydda tomten

Det finns nog bara ett bra sätt att slippa VS i trädgården, sätt upp elstängsel.

Bertil Oskarsson


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2018

Ett gammalt fotografi – Tuppudden

Tuppudden sett från Ytteräng på Arbottna i början av 1900-talet.

Paddlare befarades drunknad

Larm om befarad drunkning kom klockan 14 den 5 november från Muskö.

Morddömd hamnar på Kumla

I våras dömdes en 65-årig man till 16 års fängelse för mordet på en kvinna vid Bakomtorpet. Nu har han placerats på Kumlaanstalten.

Bellmans sånger hördes på Ludvigsberg igen

På 1700-tals herrgården Ludvigsberg kastades man 230 år tillbaka i tiden den 1 december.