Fattigstugan färdig utvändigt. Foto: Bengt Grönkvist

Under september blev etapp 2 i renoveringen av Fattigstugan färdig.

Arbetet har omfattat nytt yttertak, mura upp skorsten, lagning av ytterpanel, reparera och måla fönsterbågar, utvändig målning, återfyllning kring grunden, markberedning och dikesgrävning.

Invändigt har ett nytt golvbjälklag installerats och innertakets bjälklag har modifierats och förstärkts. Anledningen till detta är att vi tagit bort en bärande innervägg för att få ett enda stort rum.

Alla arbetsinsatser har utförts ideellt av företagare och hantverkare från ön. Kostnader för byggnadsmaterial har Birgitta Rydbeck, född Tidström stått för genom sin donation på 107.500 kronor. Muskö är fantastiskt!

Följande företag/personer har bidragit med arbetsinsatser:

 • Älvsnabbens Bygg AB, Gunnar Adolfsson/Lars Hedén (rådgivning, materialbeställningar)
 • Stefan Westlunds Murarfirma (murning och putsning av skorsten)
 • Micke Öhman Lantbruk och Bygg (plåtarbete tak, skorsten och sockel)
 • John Bergendahl Bygg Schakt AB (återfyllning kring grund, markberedning, diken)
 • Muskö Sjötransporter Staffan Karlsson (byggnadsställning)
 • Grönkvist Art & Design (fotodokumentation)
 • Björn Egman (byggnadsarbete)
 • Hans Pettersson (byggnadsarbete)
 • Ola Wikström (taktegel)
 • Jan Karlsson (planering/samordning)

Våra utgifter för etapp två uppgår till 41.612 kronor fördelade på följande utgifter:

 • Golvbjälkar 822
 • Panelbrädor 652
 • Murbruk 1.900
 • Plåtstosar 733
 • Rörkrökar 500
 • Tegel (komplettering) 485
 • Taktegel 12.162
 • Plåt 10.000
 • Bärläktsteg 708
 • Glidskydd 450
 • Makadam runt grund 3.400
 • Kabelskyddsrör 1.000
 • Hyra grävmaskin 8.800

Kostnaden för etapp ett var 74.865 kronor.

I nästa etapp ingår isolering av golv- och takbjälklag, nytt golv, elledningar med kontakter, armaturer och värmeelement och installation av en braskamin.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2016

I naturen… från min horisont.

Sommar, juli-augusti-september 2016

Ilska efter inbrott på Sandells Livs

Natten mot söndagen den 10 juli utsattes Sandells Livs för inbrott.

Pettson & Findus på Grytholmen

Söndagen den 27 juli kom barnboksfigurerna Pettson & Findus till Grytholmen.

Rapport från skärgårdgruppens möte den 9 september på Utö

Mötesplatsen var Utö skola där läraren Peter Nord gjorde en kort presentation av skolan.