Bilder från Gullboda gård. Foto/reprofoto: Karl-Erik Törner.

Vet du något mer om personerna och platserna, hör av dig!
Vi tar även tacksamt emot fotografier.
Kontakta oss: info@muskobladet.se