Foto: Uffe Eklund

Fågelsången avtog efterhand och i juli var det bara någon koltrast och en och annan ringduva som höll igång och därmed avslöjade att häckning fortfarande pågick. Annars är det väl så att karusellen inflyttning-häckning-utflyttning i fåglarnas värld pågår hela tiden, och dessutom går rörelserna i varandra. Från hemmahorisonten märker man inte så mycket av de delar av de flera miljoner sångare och finkar som passerar här också om man inte kan alla lock/kontakt-läten som hörs i buskar och träd. Många av de flyttande fåglarna rastar och äter på dagarna och flyger på nätterna.

Några som märktes var gässen. Såväl kanadagäss som grågäss hade framgångsrika häckningar kring vattnen längs Fårfjärden och Hammarviken. Det hördes och syntes. När ungarna blev flygga betade de på dagtid på åkrarna och låg i sjön på nätterna. Snart försvann de till bättre betesmarker, och nu väntar troligen sträck av andra gäss norrifrån och österifrån som bara passerar på hög höjd på väg söderut.

Några andra som märktes var kajflockarna, som fortfarande finns i trakten ibland, men som märktes särskilt mycket i körsbärstiden. Det finns ett flertal, numera rätt höga vilda/förvildade träd i markerna kring Mickrum-Lidalund-Hammar, mest till fromma för bin, humlor och getingar med sitt överflöd av pollen, nektar och sedan mer eller mindre jäst fruktsocker. Där vill kajor, måsar och andra fåglar också vara med!

Foto: Uffe Eklund

Lite mer högtflygande mat är tornseglare och svalor beroende av i form av myggor, flugor och faktiskt spindlar. Jag har det intrycket att torrperioderna under sommaren har lett till färre flygande insekter och därmed färre iakttagelser av särskilt tornseglare och även fladdermöss från mina utsiktspunkter.

En av de utsiktspunkterna är utanför min entrédörr. Där stod jag den 2e september och spanade mot himlen. Då kom plötsligt en lärkfalk rätt högt upp och verkade ha västlig kurs. Samtidigt fladdrade det till och en talgoxunge satt sig på min hand. Falken försvann bakom taket men talgoxen satt kvar en kort stund innan den flög mot måbärsbuskarna. Bekväm fågelskådning!

I växternas värld var det tydligen goda förhållanden för pollinering under blomningen i våras. Jag har sällan sett så mycket hallon och körsbär som i juli, men säsongen gick fort över i den värme och torka som var då.

Annat som påverkades av torka var svamparna. Dock kom det rätt mycket kantareller ett tag, men kantarellsäsongen torkade sedan inne. Karl-Johan-år blev det. På en del ställen mycket rikligt några dagar in i september, och nu väntar vi på trattkantarellerna, de lär vara på gång. Just nu regnar det!

Vid Hammar, den 29e september
vid lunchtid. Bengt B
Foto: Uffe Eklund


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2016

Ny belysning i vägtunneln

Under september bytte Trafikverket belysning i tunneln på en 1 km lång sträcka.

Fattigstugan färdig utvändigt

Under september blev etapp 2 i renoveringen av Fattigstugan färdig.

Fladdermus gav otjänligt dricksvatten

Den 23 augusti hittades låga halter av bakterien enterokocker i grundvattenverket på Skarpavägen.

Rapport från skärgårdgruppens möte den 9 september på Utö

Mötesplatsen var Utö skola där läraren Peter Nord gjorde en kort presentation av skolan.