Foto: Lage Öhlund

Inbjudna var Meeri Wasberg kommunstyrelsens ordförande (S), Martina Mossberg oppositionsråd (M), Suzanne Enman 2:e vice ordförande äldrenämnden (KD), Kennert Valtersson (SD), Kerstin Andersson (MP). Några hade lämnat sent återbud på grund av sjukdom.

Anledningen till att bjuda in politikerna var att Musköborna saknar lokal som är lämplig att använda för större sällskap och speciellt om man behöver tillgång till kök.

Lars Vestersköld inledde mötet med att berätta om Föreningen Muskö Hembygdsgård (FMHG) och att FMHG äger bygdegårdstomten med gymnastikhallen och Missionshuset.

Bygdegårdstomten arrenderas ut och gymnastikhallen hyrs ut till Kommunen. På fastigheten finns även ett hus ägt av kommunen som innehåller skolkök, skolmatsal, entré och toaletter.

Lars Vestersköld berörde även den nuvarande styrande koalitionens (S, MP, C) politiska plattform vad gäller tillgången på möteslokaler.

Politikerna frågade vad Musköborna hade för önskemål. Flera ur publiken ville att kommunen skulle bygga ett allaktivitetshus där det skulle finnas möjligheter för föreningar och andra Musköbor att ha verksamhet. Politikerna svarade att kommunen inte avsåg att bygga något allaktivitetshus men att det nog kunde övervägas ett stöd i någon form.

Politikerna ansåg att man skulle undersöka vilka lokaler som finns tillgängliga och vilka verksamhetsbehov som inte kan täckas med redan befintliga lokaler.

Martina Mossberg (M) ansåg att FMHG skulle undersöka om det inte fanns någon fastighet att köpa.

Meeri Wasberg (S) efterlyste vad som hänt med de tidigare idéerna om att FMHG skulle bygga till vid hembygdsgården, inte minst då ett uthyrningskök. Kommunen tog som bekant på sig kostnaden för att riva den gamla matsalen och nya arrende och hyreskontrakt är upprättade som ger FMHG en stabil intäkt och därmed ekonomiska förutsättningar att bygga ytterligare lokaler för Musköbornas behov.

Meeri lovade också att vid en senare tidpunkt bjuda in FMHG till ett möte med kommunen för att diskutera de idéer som föreningen skissar på gällande hembygdsgårdens utveckling.

Gunnar Sundberg
Foto: Lage Öhlund

 

Foto: Lage Öhlund

Faktaruta: Lokaler som finns att hyra.

Gymnastikhallen: Hyrs via Kommunen utanför skoltid. Saknar kök men har toaletter och god tillgång till parkeringsplatser. Lokalen rymmer ca 100 personer

Missionshuset: Hyrs via FMHG. Litet kök men saknar toaletter (saknar vatten och avlopp) och har endast 4 parkeringsplatser. Lokalen rymmer ca 30 personer.

Muskögården: Hyrs via kyrkan. Mellanstort kök, toalett, god tillgång till parkeringsplatser. Lokalen rymmer ca 30 personer.

Idrottsföreningens klubbhus: Hyrs via idrottsföreningen

Grytholmen: Hyrs via Hembygdsföreningen. Endast sommartid. Undantagsstuga med mera.

Dansbanan på Grytholmen hyrs via Muskö kulturförening.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2017

Ett 75-årsminne

Det var en onsdag, en dag med vackert väder, det var på förmiddagen, då luften plötsligt slets sönder av en fruktansvärd explosion.

Muskö kyrka – Församlingnytt

Sångstund i kyrkan, Öppen förskola och Musköskoj.

Ortnamn på Muskö: Ludvigsberg

När Adolf Ludvig Levin (1733-1807) lät uppföra Ludvigsbergs herrgård norr om den medeltida byn Skarpa på Skarpa bondehemman ändrade han egendomens namn till Ludvigsberg.

Ett gammalt fotografi – Ludvigsbergs herrgård

Denna akvarell är troligen den äldsta bild som visar något om livet på Muskö. Den är målad i början av 1800-talet av Carl Wilhelm Swedman.