Som rapporterats tidigare (MB 4-2015) har Muskö missionsförsamling och Muskö missions- och stödförening skänkt (sålt för en symbolisk krona) sitt missionshus på Hammarvägen till Föreningen Muskö Hembygdsgård u.p.a. (FMHG).

Efter en del arbete under vintern med uppdatering av FMHG:s stadgar för att möjliggöra för Missionsföreningen att kunna bli medlemmar har nu alla beslut fattats för att slutföra processen.

På FMHG:s ordinarie stämma den 20 juni fastställdes de nya stadgarna och vid sitt första styrelsemöte den 27 juni beslöt FMHG:s styrelse att anta Muskö missions- och stödförening som medlem i FMHG.

Stämman gav den nya styrelsen i uppdrag att göra en försiktig upprustning av missionshuset, så att det bevarar sin ursprungliga karaktär men ändå anpassas till nya förutsättningar och behov. Med bättre isolering och en värmepump kommer huset förhoppningsvis kunna användas även under vinterhalvåret. Huset kan bli ett fint tillskott till föreningslivet på ön precis så som Missionsförsamlingen och dess stödförening önskade när de valde att skänka fastigheten till FMHG. Nu är det upp till oss i styrelsen att göra det bästa av huset så att det kan komma till glädje och nytta även för kommande generationer. Huset är unikt och ett av mycket få som bevarats i skärgården.

Styrelsen fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla den gamla Hembygdsgården så att också den kan användas av andra än Idrottsföreningen som för närvarande är den som oftast använder gymnastiksalen. Styrelsen kommer omgående att påbörja det arbetet och även bjuda in våra lokalpolitiker och deras tjänstemän i kultur- och äldreförvaltning för att med dem diskutera i vilken utsträckning musköborna kan påräkna kommunens stöd i en utveckling av Hembygdsgården. Vi räknar med att en första träff skall kunna ske redan under hösten.

Vill du läsa mer om Hembygdsgården och dess resa genom decennierna fram till nutid, kommer vi snart att skriva om detta på FMHG:s hemsida www.fmhg.se Gå gärna in där och läs. Där finns också information om hur man bokar FMHG:s lokaler.

Muskö den 27 juni 2016
Muskö Hembygdsgårdsförenings styrelse


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2016

Livet på ett Muskötorp 1920-1930-talet – Del 18

Tröskarbetet fortsätter, nu är det havren, som tröskas. Nu slipper man det dryga arbetet med att stacka halmen, den läggs i det tomma vetegolvet.

Ortnamn på Muskö: Muskö

Enligt språkforskare betyder namnet ”Den mörka ön”. Stammen i namnet Muskö är detsamma som i dialektordet musk = mörker.

SCB gör enkäter i Haninge

Under våren fick totalt 2 400 slumpmässigt utvalda medborgare i åldern 18-84 år hem enkäter i brevlådan.

Valborg firades på Grytholmen

Muskö hembygdsförening återupplivade i år traditionen med valborgsfirande på Muskö.