hade sitt årsmöte den 15 oktober i skolan.

Föreningen hade under föregående verksamhetsår 28 medlemmar.

Verksamhetsberättelsen visar att man arbetat med följande saker under det gångna året:

* Klädförsäljning i skolan den 12 nov

* Julmarknaden den 26 november

* Luciafesten den 10 december

* Resa till Gamla Stan med hela skolan den 20 december

* Filmvisning till julavslutningen

* Julgransplundringen den 22 jan

* Filmvisning och korvgrillning på sportlovet

* Teaterresa till Göta Lejon med ”Emil” den 20 maj

* Vårfest för barn och föräldrar

* Skansenresa med förskolan

* Vägstädning

* Månadslotteri sep-feb á 600: 

* Påsklotteri mars-maj á 300:-

* Dragning av brudkiste lotteriet gjordes på examensdagen

* Skrivelse till länsstyrelsen ang hastighetsbegränsning förbi skolan

 

Som synes en omfattande verksamhet vilken har varit mycket uppskattad bland elever, föräldrar och lärare.

Styrelsen för 1985 fick följande sammansättning:

ordförande: Anna-Greta Åkerström

sekreterare: Margareta Bergman

kassör: Ola Wikström

ledamöter: Birgitta Lindberg

Roland Norlin

suppleanter: Anna-Lena Fuxing

Lage Öhlund


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 6, 1984