Föreningen har i dag cirka 480 medlemmar som värnar om Muskös kultur och historia.

Våra två främsta verksamhetsområden är friluftsmuseet på Gryholmen och hembygdsarkivet.

Friluftsmuseet är ett centrum för gammal skärgårdskultur.

Hembygdsarkivet innehåller böcker, handlingar, kartor, foton, tidningsurklipp, ljudband, filmer med mera som ger en inblick i vår sockens historia. 

Vi arbetar regelbundet med insamling av material till arkivet. I detta dokumentationsarbete ingår utgivningen av vår medlemstidning Musköbladet och dokumentära skriftserier.