Under denna vinjett presenterar och tolkar vi namn på olika platser på Muskö.
En del av våra ortnamn finns bara i den muntliga traditionen och inte på någon karta, dessa namn tycker vi att det är särskilt viktigt att dokumentera innan de glöms bort.

Starrbäcken

Starrbäcken en nygammal våtmark och havsvik.

Starrbäcken är namnet på lägsta området mellan Mickrum och Lidalund.

I samband med töväder och nederbörd i början av februari blev det åter en våtmark/insjö på ca 100x250m. Området är utdikat för länge sedan, men diket räcker inte till när det blir för mycket vatten. På 60 talet var det ofta översvämningar på denna plats på hösten, några nätter med minusgrader och vi barn i närområdet hade en fin skridskobana, men vattnet försvann under isen så den blev “hängande i luften” med försämrad styrka, man åkte igenom isen, det var ju inte djupt men, aj vad man slog sig på knäna…

Starrbäcken var för ca 1000 år sedan en del av Hammarviken, havsytan var då ca 5 m högre än idag. Tänk själva, här har vikingarna rott och seglat med sina skepp.

Nordväst om detta område ligger en del av Mickrum som kallas, Östergårdsbacke här finns ett 20 tal husgrunder efter denna by som ryssarna brände ner 1719 och som aldrig byggdes upp. Området har mängder av förvildade fruktträd som blommar vackert på våren. Vem vet kanske döljer sig en vikingabosättning under dessa husgrunder.

Om berörda markägare vill så får man säkert återställa Starrbäcken till våtmarken igen, vilket skulle minska kväveläckaget till Hammarviken och var positivt för grundvattenförsörjningen efter Hammarvägen.

Bertil Oskarsson, text och foto

[google_maps id=”2988″]

Ortnamn på Muskö:

[google_maps id=”425″]


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2019

Till minne Birgitta Rydbeck

Den 9 februari avled Birgitta Rydbeck i en ålder av 93 år. Hon föddes och växte upp på Muskö. Mellan 1923 och 1940 tjänstgjorde hennes far Fritjof Tidström som präst här på ön. Hon var yngst i en syskonskara på fem barn.

Inomhusgym på Muskö?!

Styrelsen för Muskö Idrottsförening undrar om det finns något intresse för ett inomhusgym här på Muskö?

Livet på ett Muskötorp 1920-1930-talet – Del 29

Mars kallas vårmånad, men lika ofta som denna månad medför vårväder kan det vara tjocka vintern. Oavsett vad det råder för väderlek är det en betydelsefull månad för torpar- och småbrukarfolket och den mest betydelsefulla dagen är den 14 mars.

Muskö Hembygdsförening – Medlemsinformation

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening
Tid: Lördag 25 maj klockan 15.00
Plats: Grytholmen, Dansbanan