Under denna vinjett presenterar och tolkar vi namn på olika platser på Muskö.
En del av våra ortnamn finns bara i den muntliga traditionen och inte på någon karta, dessa namn tycker vi att det är särskilt viktigt att dokumentera innan de glöms bort.

Starrbäcken

Starrbäcken en nygammal våtmark och havsvik.

Starrbäcken är namnet på lägsta området mellan Mickrum och Lidalund.

I samband med töväder och nederbörd i början av februari blev det åter en våtmark/insjö på ca 100x250m. Området är utdikat för länge sedan, men diket räcker inte till när det blir för mycket vatten. På 60 talet var det ofta översvämningar på denna plats på hösten, några nätter med minusgrader och vi barn i närområdet hade en fin skridskobana, men vattnet försvann under isen så den blev “hängande i luften” med försämrad styrka, man åkte igenom isen, det var ju inte djupt men, aj vad man slog sig på knäna…

Starrbäcken var för ca 1000 år sedan en del av Hammarviken, havsytan var då ca 5 m högre än idag. Tänk själva, här har vikingarna rott och seglat med sina skepp.

Nordväst om detta område ligger en del av Mickrum som kallas, Östergårdsbacke här finns ett 20 tal husgrunder efter denna by som ryssarna brände ner 1719 och som aldrig byggdes upp. Området har mängder av förvildade fruktträd som blommar vackert på våren. Vem vet kanske döljer sig en vikingabosättning under dessa husgrunder.

Om berörda markägare vill så får man säkert återställa Starrbäcken till våtmarken igen, vilket skulle minska kväveläckaget till Hammarviken och var positivt för grundvattenförsörjningen efter Hammarvägen.

Bertil Oskarsson, text och foto

Ortnamn på Muskö:


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2019

En solskenshistoria

Vi har vistats på Muskö sedan våren 1981 då våra segelsomrar byttes ut mot ett sommarstugeliv. Nu är vi fast boende sen 2012. Med tiden byttes segelbåten mot lite mera bekvämt båtliv. Har dock en liten segeleka som skall rustas så småningom.

Cykeltävling på Grytholmen

Muskö IF arrangerade en mountainbike tävling på Grytholmen i lutet av februari. Flest varv under 60 min på en 900 m lång bana i skogen.

De ska styra Haninges nämnder

Från 27-åringar till 53-åringar. Det är politikerna som ska styra Haninges nämnder.

Havsörnarna räknade

Fågelintresserade var ute i terrängen den 2 mars och räknade havsörnar.