Muskö saknar för närvarande en samlingslokal för större sällskap med tillhörande kök.
Däremot finns det mindre samlingssalar i Bygdegården (Hembygdsgården), Muskögården, Missionshuset, Muskö IF:s klubblokal och Grytholmen.

Den förening som i första hand kan skapa förutsättningar och planera för en större samlingssal är Föreningen Muskö Hembygdsgård (FMHG). Det är en ekonomisk förening som bildades i samband med att den första samlingssalen byggdes på 1940-talet på den tomt som godsägare Malmborg på Arbottna skänkte till musköborna. I dag finns på den fastigheten tre byggnader, FMHG äger gymnastiksalen och kommunen de övriga. Där finns möjlighet att bygga en representativ samlingssal. Den gamla styrelsen var emot detta och därför ville de enskilda medlemmarna rösta för en annan styrelse.

FMHG har i dag en årlig inkomst på drygt 100.000 kr. Den kommer från ett arrendeavtal som finns med kommunen för de två byggnader för skolan som finns på fastigheten Bygdegården 1:1.

År 2015 fick FMHG:s styrelse en förfrågan från Muskö Missions- och Stödförening om man ville överta ansvaret för Missionshuset. Målsättningen var att det skulle bli till gagn för föreningslivet på Muskö. En enig föreningsstämma antog förslaget. Alla tyckte det var bra att huset skulle förbli i musköbornas ägo. Efter en tid uppstod det delade meningar om hur missionshuset skulle skötas. Styrelsen lade fram ett förslag på en mycket omfattande upprustning. Det ifrågasattes av hembygdsföreningen och idrottsföreningen om detta var nödvändigt. Missionshuset är väl underhållet och är fullt användbart. Dessutom framfördes farhågor om att alltför stora ingrepp i det gamla kulturhuset skulle skada byggnaden. För att bevara det i bra skick skulle det räcka med nödvändigt löpande underhåll. De ansåg också att det var angeläget att FMHG:s alla resurser användes till att skapa en samlingssal på bygdegårdstomten.

Hembygdsföreningen lade fram ett alternativt budgetförslag på stämman 2016. När beslut fattades blev det lika röstetal för styrelsens och hembygdsföreningens förslag. Stämmoordföranden Bernt Wåhleman. använde då sin utslagsröst för styrelsens förslag. Det innebar att ombyggnaden av Missionshuset påbörjades.

Hembygdsföreningen hade även ställt en motion till FMHG:s stämma 2016 där man efterlyste en stadgeenlig medlemsförteckning. Stadgarna i FMHG har reviderats flera gånger efter 1943. I de ursprungliga stadgarna godtogs endast enskild person mantalsskriven på Muskö. Stadgarna från 2013 och 2016 godkänner enbart ideella föreningar på Muskö som medlemmar. När stadgar ändras angående vilka som skall antas som medlem kvarstår alltid gamla medlemmar och behåller sin rösträtt. Så är bestämmelserna i en ekonomisk förening enligt bolagsverket.

Det gjordes flera försök i styrelsen av Gunnar Sundberg att alla medlemmar skulle föras upp på medlemsförteckningen men det röstades ner.
På stämman 2017 begärde representanter för de enskilda medlemmarna att bli uppförda i röstlängden. De nekades av mötesordföranden advokat Anders Forsberg. Om de ville ha sin rätt prövad uppmanades de att gå till Tingsrätten. Och så blev det.

Stämningen till Tingsrätten slutade med förlikning.

Utgifterna i samband med förlikning, överföring av Missionshuset, den extra och ordinarie stämman uppgår till 112.011 kr. Enbart advokatkostnader för att nå förlikning uppgår till 180.000 kr. Parterna hade rättsskyddsförsäkring så försäkringsbolag betalade kostnader över självrisk.
Förlikningen innebar att enskilt medlemskap erkändes. FMHG:s styrelse ställde som krav att Missionshuset skulle återgå till en förening med säte på Muskö.

Käranden accepterade det under hotet att kostnaderna annars kunde bli väldigt stora. Kärandena ställde också som krav att FMHG betalade deras självrisk.

Vestersköld AB debiterade FMHG för genomgång inför förlikning och juridisk rådgivning inför överlämnandet av Missionshuset 36.875 kr.
Om styrelsen konsulterat en kunnig jurist när Gunnar Sundberg hävdade de gamla medlemmarnas rösträtt och fört upp dessa på medlemsförteckningen och ändrat stadgarna hade inte denna rättsprocess behövt äga rum.

Det kan konstateras att det varit förenat med stora kostnader för FMHG när styrelsen vägrade att följa lagstiftningen för ekonomiska föreningar och vägra enskilda medlemmar rösträtt. Majoriteten på föreningsstämmorna har varit Muskö Kulturförening, Muskö Pensionärsförening och Muskö Missions- och Stödförening. Minoriteten har bestått av Muskö Hembygdsförening och Muskö idrottsförening.

Vid stämman 2018 valdes en ny styrelse med Ulla-Britt Öhman som ordförande. Ledamöter Kerstin Eriksson, Veronika Ersson, Maj-Britt Gamrell, Roland Norlin, Ola Wikström, Einar Åkerström och Lage Öhlund. Suppleanter Monica Jansson-Rosell, Carlotta Lindgren och Hans Pettersson.
Deras främsta uppgift blir nu att lägga förslag till föreningsstämman på stadgeändring så att enskilda personer kan bli medlemmar och planera för en ny samlingssal på fastigheten Bygdegården 1:1.

Beträffande Missionshuset har det övergått till Muskö Missions- och Stödförening vars nuvarande styrelse består av följande personer: Siv Lindgren, Einar Åkerström, Bernt Wåhleman, Maj Åkerström, Lars Vestersköld, Solvieg Humla, Jack Paino och Berit Rydal. Flera av dessa personer var tidigare ledamöter i den gamla styrelsen i FMHG.

Anmärkningsvärt är också att det under de senaste åren flyttats inventarier från hembygdsgården till Missionshuset. Åtta nyinköpta bord. Allt porslin, glas och bestick. Kaffebryggare. Dessa inventarier är inköpta och ägs av FMHG och är avsedda för uthyrningsverksamheten i Hembygdsgården. Det ingick inte i styrelsens uppdrag att flytta det till Missionshuset.

Den som vill ha ytterligare fakta i detta ärende är välkomna att besöka hembygdsarkivet på Grytholmen. Där finns samtliga handlingar som rör denna affär.

Styrelsen i Muskö Hembygdsförening

Advokatkostnad stämma 2017 Anders Forsberg12.000 kr
Advokatkostnad M Sundberg självrisk31.271 kr
Advokatkostnad H Weberyd självrisk25.015 kr
Advokatkostnad H Weberyd extra stämma9.375 kr
Advokatkostnad H Weberyd ordinarie stämma9.475 kr
Vestersköld AB genomgång inför förlikning24.375 kr
Vestersköld AB juridisk rådgivning Missionshuset12.500 kr
Summa kostnader i tvisten om medlemskap112.011 kr
Renovering av Missionshuset 2015-2017127.838 kr
Värdet av porslin, kaffebryggare som överlåtits
till Muskö Missions- och stödförsamling
cirka 50.000 kr
Åtta bord överlåtna till Missionshuset11.950 kr
Övriga kostnader med anledning av köpet av Missionshuset57.331 kr
Totalsumma371.330 kr

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2018

Musköbladet Nr 4, 2018

Okänd get avlivad

I början av augusti kom en ensam get upp på gårdsplanen vid Arbottna gård. Man kontaktade polisen och undrade om någon hade anmält sin get försvunnen.

Våldtäktsförsök

En kvinna i 50-årsåldern utsattes för ett våldtäktsförsök tidigt på midsommardagens morgon.

Ironman från Hammarvägen

David Ulmér från Nynäshamn, tidigare Muskö, deltog när Ironman i Kalmar avgjordes den 18 augusti. Det är en tävlingsform där deltagarnas uthållighet testas maximalt.

Väderöversikt – Torka, värme och lite ”normalsommar”.

Minnesbilden av juli blir att det var osedvanligt varmt, och det stämmer nog om vi går till statistiken också.