Juli.

Det var aldrig riktigt svalt men inte heller så hett. Julidygnens maxtemperatur rörde sig nästan alltid mellan 20 och 25 grader och på nätterna var det mestadels mellan 10 och 15 grader. Några av oss kanske klagade på bristen på riktig högsommarvärme.

Mera anledning att klaga var det vad gäller nederbörden. Den blev ytterligt sparsam, bara 5mm. Dock föll denna lilla mängd fördelat på 10 av de 31 dygnen. ”Mest” föll den 8e och 16e med 2mm vardera dygnet. Som vanligt när regnet kommer som spridda skurar var det ibland stor variation på mängderna, säkert här på Muskö också. Jag brukar jämföra med noteringarna på Berga. Vid ett tillfälle, den 28e kom det 0.5 mm i min mätare, samtidigt som SMHI hade 21mm där på andra sidan Hårsfjärden. Juli blev kanske kulmen på en lång period av sparsam nederbörd som på långsikt lett till låga grundvattennivåer och på kortare sikt lite markvatten. Det var torrt i diken och kärr.

Hela 28 av dygnen hade växlande molnighet. Två dygn var helklara, ett helmulet. Åska var det inte ofta, men den 28e mullrade det och det var till och med ett kort strömavbrott.

Augusti.

Det började med några varma dagar. Månadens högsta notering, 28 grader, kom den 2e redan. I övrigt höll sig dygnens maxtemperaturer mest omkring dryga 20 grader. På nätterna var det liksom i juli mellan 10 och 15 grader, men de sista 10 dygnen blev det svalare i samband med nordliga och västliga vindar.

Nederbörden var säkert ojämnt fördelad även nu. I min mätare kom 89.5mm fördelat på 14 av de 31 dygnen. Mest kom den 31e med 33 mm.

Nästan alla dygnen hade även nu växlande molnighet. 5 dygn var helklara och inget dygn var helmulet. Lite åska hördes den 13e i samband med regnskurar.

September.

Inledningen blev lite mer höstlik och dygnens maxtemperaturer blev sedan mellan 15 och 20 grader, samtidigt som nattemperaturerna varierade , men mest stannade omkring 10 grader. Vid ett par tillfällen blev det neremot 7-8 grader på natten, men ännu ingen nattfrost.
Nederbörden blev riklig. Redan den 4e kom 50.5 mm i min mätare. Summan för hela månaden blev 102 mm fördelat på 14 av de 30 dygnen. Ingen nederbörd föll från den 23e och månaden ut, då vi hade högtrycksbetonat väder med svaga ostvindar, mycket moln och ganska disigt.

Flertalet dygn hade även nu växlande molnighet. Ett dygn var helklart och 7 av de 30 var helmulna.

Högsta och lägsta temperaturens variation på Muskö mellan juli och september 2017.

Juli: 

 • Nederbörd: 5 mm
 • Nederbördsdagar: 10 av 31
 • Klara dagar: 2 av 31
 • Mulna dagar: 1 av 31

Augusti:

 • Nederbörd: 89,5 mm
 • Nederbördsdagar: 14 av 31
 • Klara dagar: 5 av 31
 • Mulna dagar: 0 av 31

September:

 • Nederbörd: 102 mm
 • Nederbördsdagar: 14 av 30
 • Klara dagar: 1 av 30
 • Mulna dagar: 7 av 30

Vid Hammarviken Bengt B.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2017

Musköbladet 2017 Nr 4

Adventskaffe

Välkommen på adventskaffe den 9 december kl 13 i Missionshuset! Sång, musik och andakt.

I naturen… från min horisont.

I naturen… från min horisont. Juli, augusti, september 2017.

Ett gammalt fotografi – Muskö Folkskola 1906

År 1842 utfärdades Kungl Maj:ts Nådiga stadga om folkundervisningen i riket. Den stadgade att skolhus skulle inrättas i varje socken och att undervisningen skulle vara obligatorisk.

Haninge vill ha ambulanshelikoptern

Ambulanshelikoptern är från i mitten av september flyttad till Norrtälje.