Foto: Bengt Grönkvist

Under hösten har vägen till friluftsmuseet, från vägbommen till torpet restaurerats.

Tidigare har biltrafiken haft problem med mötande trafik.

Nu har vägen breddats och försetts med mötesplatser, diken och vägtrummor. En ny ytbeläggning innebär också en betydligt jämnare väg.

Tack till John Bergendahl och Marcus Söderström som utfört arbetet.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Vägen till Grytholmen har blivit bredare

Under hösten har vägen till friluftsmuseet, från vägbommen till torpet restaurerats.

Allemansrätten kräver allemansvett!

Norr om Torsnästorpet finns några populära badholmar som heter Vimmerskären, Sumpholmen, kärt barn har många namn.
I slutet av sommaren blev jag väldigt ledsen, några hade besökt ön och förmodligen haft fest, sågat och huggit ner träd, eldat/grillat på hälleberget.

Hur skapas fler arbetsplatser i Haninge skärgård?

I slutet av oktober anordnade kommunen ett möte i Ornö hembygdsgård med temat hur man skapar arbetstillfällen i skärgården.

Ett gammalt fotografi – Arbottna

Fotot är taget 1903 framför Arbottna herrgård.