Foto: Bengt Grönkvist

Under hösten har vägen till friluftsmuseet, från vägbommen till torpet restaurerats.

Tidigare har biltrafiken haft problem med mötande trafik.

Nu har vägen breddats och försetts med mötesplatser, diken och vägtrummor. En ny ytbeläggning innebär också en betydligt jämnare väg.

Tack till John Bergendahl och Marcus Söderström som utfört arbetet.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Päronskörd…

Medina Marshall plockar päron på Grytholmen.

Muskö kyrka – Församlingsnytt

Program i kyrkan. Dödsannonser.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 3

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden.

Måndags-Zumba i Hembygdsgården

Muskö IF’s Zumba-gäng under ledning av Elizabeth Painio tränar och har kul i hembygdsgården på måndagar.