Foto: Bengt Grönkvist

Under hösten har vägen till friluftsmuseet, från vägbommen till torpet restaurerats.

Tidigare har biltrafiken haft problem med mötande trafik.

Nu har vägen breddats och försetts med mötesplatser, diken och vägtrummor. En ny ytbeläggning innebär också en betydligt jämnare väg.

Tack till John Bergendahl och Marcus Söderström som utfört arbetet.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Ny bok om Muskö

Hembygdsföreningen har glädjen att presentera en ny bok i vår dokumentära skriftserie.
Titeln är ”Muskö på 1800-talet” med undertiteln ”Glimtar från rättegångar och sockenstämmor”.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 3

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden.

I naturen… …från min horisont.

Att det plockas svamp i november tillhör väl inte ovanligheterna, särskilt som det inte varit några riktigt allvarliga froster.

Gratis båtskrotning fram till nyår

Även under hösten kunde man kostnadsfritt lämna sina uttjänta båtar till skrotning.