Illustration: Museet HAMN

År 2019 är det 300 år sedan som rysshärjningarna drabbade Muskö. Hela ön skövlades och i princip alla hus utom kyrkan brändes ner. Förmodligen den största katastrof som någonsin ägt rum i vår bygd.

Detta kommer att uppmärksammas i form av olika informations- och kultursatsningar under det kommande året. Stiftelsen Kulturmiljövård kommer bland annat att skapa en utställning som vi möjligen kan visa på Grytholmen i sommar.


Rysshärjningarna 1719. Illustration: Sören Birkhammar.

Rysshärjningarna 1719. Illustration: Sören Birkhammar.

300 år sedan rysshärjningarna

År 2019 är det 300 år sedan som rysshärjningarna drabbade Muskö. Hela ön skövlades och i princip alla hus utom kyrkan brändes ner.
Läs: Rysshärjningarna av Erik Eriksson – Publicerad i Musköbladet nr 3 & 4 1986.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2019

I naturen…

…från min horisont. Höst/förvinter 2018.

Livet på ett Muskötorp 1920-1930-talet – Del 28

Ett arbete och ett viktigt sådant återstår att utföra: att ta upp is och trava upp den stora isstacken, som skall kyla mjölk och andra matvaror under heta sommardagar.

300 år sedan rysshärjningarna

År 2019 är det 300 år sedan som rysshärjningarna drabbade Muskö. Hela ön skövlades och i princip alla hus utom kyrkan brändes ner.

Grötlunch

Muskö pensionärsförening välbesökta terminsavslutning med grötlunch på Ludvigsberg den 5 dec 2018.