Skärgårdsstiftelsen har inventerat djurlivet i skärgården i 31 år, vilket ger ett bra underlag för att dra vetenskapligt underbyggda slutsatser.

Nu har förra årets inventeringar presenterats.

De senaste 20-30 åren har havsörnarna och gråsälarna sakta men säkert blivit fler. Nu häckar omkring 100 havsörnspar varje år i skärgården. Närmare hälften av Östersjöns uppskattningsvis 40.000 gråsälar håller oftast till i eller i närheten av Stockholms skärgård. Detta skapar konflikter med yrkesfisket.

Om det går bra för havsörnar och sälar så går det desto sämre för en av skärgårdens karaktärsfåglar, ejdern. I de områden där Skärgårdsstiftelsen räknat i många år är ejderstammen nu nere i en sjättedel mot för tio år sedan. Det går dessutom sämre för ejdern i ytterskärgården än i innerskärgården.

Så här går det för andra inventerade arter:

  • Berguven har det svårt i skärgården, kanske finns det 10 berguvsbon.
  • Svärtan är sällsynt.
  • Skräntärnan är ovanlig men tycks öka.
  • Tordmule och Sillgrissla har en svagt stigande trend.
  • Skarven fanns inte i skärgården för 20 år sedan. Förra året räknades 5.867 bon i totalt nitton kolonier. Det är det högsta antalet någonsin.

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Muskö Hembygdsförening – Medlemsinformation

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening lördag 2016-05-28, kl 15.00 på Grytholmen.

Bergvik – historien om ett gammalt torp

I torpstugan på Bergvik finns ett album med fotografier från farmor Olgas och farfar Gustavs dagar.

Endast 26 yrkesfiskare kvar i skärgården

I mitten av 1930-talet fanns det cirka 600 fiskare i Stockholms län. 1970 hade de minskat till cirka 130 personer. 1997 fanns det 70 yrkesfiskare. I dag är de 26 till antalet. Medelåldern är väldigt hög och nyrekryteringen till näringen är liten.

Vinster till lotterier!

Muskö Hembygdsförening tar gärna emot vinster till våra lotterier på Muskö hembygdsdag.