Foto: Bengt Grönkvist

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening lördag 2016-05-28, kl 15.00 på Grytholmen.

Dagordning för årsmötet 2016.

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av mötessekreterare.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Mötets stadgeenliga utlysning.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2017.
 11. Inkomna motioner.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2016.
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2016.
 14. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år och 2 styrelseledamot för en tid av 1 år
 15. Val av 1 ersättare för en tid av 2 år och 1 ersättare för en tid av 1 år
 16. Val av två revisorer för en period av ett år.
 17. Val av en revisionsersättare för en tid av ett år.
 18. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

Välkomna. Styrelsen

Kompletta handlingar inför årsmötet hittar du här! (pdf)


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Efterlysning

Vi behöver flera människor som kan tänka sig att delta i skötseln av trädgårdslandet på Grytholmen.

De vilda blommornas dag. Vandring på södra Muskö.

Över hela Norden arrangeras blomstervandringar sedan några år tillbaka. Tusentals växtintresserade brukar delta. I Sverige är Svenska Botaniska Föreningen huvudansvarig. I år hänger vi med här på Muskö.

Skärgårdsgruppen

Skärgårdsgruppen i Haninge kommun har funnits sedan sammanslagningen mellan Västerhaninge och Österhaninge kommun. Den består av representanter från de olika föreningarna på öarna.

Gökottevandring torsdag 5 maj, Kristi himmelfärdsdag

Vandring i området Bruket-Lövhagen-Hagalund-Torsnäs-Rännsvik.