År 1906 kom Gustav och Olga Johansson till Bergvik. Genom hårt arbete med jordbruk och fiske har fyra generationer av familjen utvecklat Bergvik till vad det är i dag. På Thorsten Nilssons flygbild från april 2001 ser man torpet högst upp till vänster. Ladugården ligger ovanför torpet utanför bilden. Uppe till höger i bilden ligger det nya bostadshuset. Vid bryggan fiskefartyget VIKING som Gustavs son Holger och sonson Bertil fiskat med under trettio år. Bergvik är en av de bäst bevarade torpmiljöerna på Muskö. Torpstugan är bevarad liksom ladugården och flera ekonomibyggnader. År 1943 uppfördes ett nytt bostadshus norr om torpet. Den äldre bebyggelsen klättrar uppför sluttningen söder om det nya bostadshuset och viken. Norr om torpet och kring det nya bostadshuset finns en köksträdgård, övrig odlingsmark ligger en bit söder om gården. Den äldre odlingsmarken som nu tillhör Guldboda tomtägareförening hålls öppen och brukas ännu delvis genom odling och som fårhage.

I torpstugan på Bergvik finns ett album med fotografier från farmor Olgas och farfar Gustavs dagar.

Olga var född den 7 augusti 1879 på torpet Hvilan. Hennes far var Per-Erik Andersson och hennes mor var Maria Margareta Johansdotter. Per-Erik var född vid Herrstugan och kom senare med sin familj till Mälby. Maria Margareta var född på Udden och kom med sin familj till Åsvik.
När Per-Erik och Maria Margareta gifte sig, bosatte de sig på Malmen och kom senare till Hvilan. De fick fyra döttrar och en son.

Farfar Gustav Adolf var född den 6 juni 1874 i Guldboda. Hans föräldrar var Johan Olof Olsson och Anna-Britta Persdotter. De kom från Västerhaninge-bygden via Västra Vitsgarn till Guldboda. Gustav hade en tvillingbror Carl Leonard och en fostersyster Signe Sjöberg.
Olga och Gustav gifte sig den 17 juni 1899 och bodde med Gustavs föräldrar i Guldboda. De fick sonen Helmer Ture Gustaf.
Den 10 november 1906 flyttade familjen till Bergvik tillsammans med Gustavs föräldrar och bror. Här börjar familjen Johanssons epok i torpets historia.

År 1907 dog Gustavs far och Gustav tog över torpet. Samma år blir Signes son Carl Gustav fosterson till Olga och Gustav. De hade också ytterligare två fosterbarn Margit Karlsson och Torbjörn ”Tosse” Willander. Carl Leonard flyttade och bildade en egen familj.

Torpet lydde under Arbottna. Stugan byggdes i början av 1800-talet. Den gamla ladugården, en vedbod och en sjöbod finns ännu i dag kvar på torpet.
Man gjorde 52 dagsverken per år som hyra för torpet. Hemma på gården drevs ett litet jordbruk med tre kor, gris och höns. Man odlade och fiskade och tog till vara det som naturen kunde ge.

Den 16 april 1913 föds dottern Olga ELVIRA (”Elvi”) Margareta Anita.
Den 30 juni 1917 föds sonen Erik Olof HOLGER (Bertil och min far).

År 1922 gifte Helmer med Anna Pettersson från Stjärnorp i Linköping och flyttade till Frinsholmen. De försörjde sig på jordbruk och fiske. Paret fick fyra barn Margit, Ann-Marie, Eva och Sven.
År 1935 gifte sig Elvi med Oskar Dahl från Västra Ämtevik i Värmland. De flyttade till Stockholm och kom att arbeta vid Spiros fjäderfabrik i Bromma. De fick en dotter Sol-Britt.
Fostersonen Carl Gustav var förlovad med Mary Jansson från Långgarn. De höll på att inreda sitt hem Katrinelund på Yxlö och skulle gifta sig.
Men så i februari 1938 skedde de fruktansvärda olyckan…
Helmer, lilla Eva, Carl Gustav och Mary drunknar mellan Frinsholmen och Långgarn.
En oerhörd sorg för alla anhöriga.

Faster Anna flyttade med sina barn till Stjärntorp-Linköping, där hon hade sina föräldrar och syskon med familjer. Margit besökte Bergvik och lärde känna Carl Eriksson i Bruket. De gifte sig och fick sina flickor Eva och Agneta. Familjen bodde först vid Bruket och sedan på Tomta vid Arbottna.
Pojkarna på Bergvik var Sigge och Holger. De fiskade ihop och byggde det gula huset på Bergvik. Sigge – Sigurd Rundblad kom till torpet som fosterson 1923. Han flyttade senare till Stockholm.
Holger – vår underbara pappa, som hade köpt torpet för sparade strömmingspengar, stannade kvar på Bergvik, gifte sig med sin Inger och for troget på sina fiskefärder genom åren.

Jag har ju aldrig träffat min farmor eller farfar. De dog innan jag föddes. Då och
då under åren vid olika släktträffar har ju det gamla albumet tagits fram och det har berättats med värme om familjen och deras liv på torpet.
Nu är Olgas och Gustavs barn och deras äkta hälfter och kusiner borta. Så och våra kusiner Margit och Sol-Britt.
Vi hade så mycket gemensamt!

(Fortsättning i nästa nummer)

Bergvik Faktaruta

Torpet Bergvik grundades i början av 1800-talet. De första brukarna vet vi inte mycket om.
Från 1824 finns de med i husförhörslängderna. Under åren 1824-1938 brukades torpet av följande familjer:

En före detta sjöman med familj 1824-
Lundqvist, And. Peter med familj 1867-1873
Jansson, Frans Gustaf med familj 1873-1893
Gustafsson, Anders Vikt. med familj 1893-1895
Åkerström, Johan Albert med familj 1896-1906
Olsson, Johan Olof med familj 1906-1907
Johansson, Gustaf Adolf 1907- 1938

År 1938 friköptes torpet av Holger Johansson i samband att Arbottna sålde den mark där Guldboda tomtområde etablerades. I dag ägs torpet av hans barn Birgit och Bertil Johansson.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Skärgårdsgruppen

Skärgårdsgruppen i Haninge kommun har funnits sedan sammanslagningen mellan Västerhaninge och Österhaninge kommun. Den består av representanter från de olika föreningarna på öarna.

Skridskoåkare drunknade utanför Lugnet

En skridskoåkare i 70-årsåldern hittades drunknad i en isränna mellan Lugnet och Jungfruhuvud tisdagen den 26 januari.

Blanche Karlsson

Den 27 mars fyllde Blanche Maria Viktoria Karlsson på Norrtorp 100 år.

Oviss framtid för Saab Kockums Muskövarv

Det har snart gått två år sedan Saab köpte Kockums hela verksamhet av Thyssen/Krupp. Företaget hade då omkring 900 anställda.