Skärgårdsgruppen i Haninge kommun har funnits sedan sammanslagningen mellan Västerhaninge och Österhaninge kommun. Den består av representanter från de olika föreningarna på öarna. När gruppen startades var det politiker från kommunen och representanter från den största föreningen på respektive ö, (därav Muskö Hembygdsförening) men så är de inte nu. De föreningar som är intresserade av att skicka en repr är välkommna.

Nuvarande styrgrupp från politiken är Göran Svensson(S), Alexandra Anstrell (M)Ulla-Britt Öhman C, undertecknad som är bosatt på denna vackra ö. Ansvarig tjänsteman är Erik Josephsson och ansvarig politiker för skärgårdsfrågor är Ulla-Britt Öhman.

Möten sker 4 gånger om året. Liknande upplägg på skärgårdsgrupp finns i ytterligare tre kommuner.Värmdö, Österåker och Norrtälje kommun. Repr från dessa skärgårdsgrupper ingår dessutom i det regionala skärgårdsrådet., som omfattar hela Stockholms län, skärgården är ingen bortglömd fråga. Meningen med skärgårdsgrupperna är att politiken/tjänstemännen skall informera och från skärgården kunna fånga upp aktuella frågor.

Fredag den 8 april, var det möte i Haninge kommun hus. Från Muskö fanns Lage Öhlund, Tommy Karlsson, Kjell Larsson (penionärs, kultur och idrottsf), Marina Seinegård från församlingen som företagsreprs var Gunnar Adolfsson där. De övriga repr kom från Utö, Ornö, Gålö och Dalarö.

Mötet inleddes av KS-ordf Meer Wasberg, forsatte med rektor Carina Reisö. Numera tillhör Muskö Skärgårdsskolornas rektorsområde, där även Ornö, Utö och Dalarö skola ingår. Hon berättade om organisationen och bl a förhoppningen om den digitala utvecklingen i skolorna.

Yvonne Elo Rydén med personal informerade från äldreförvaltningen, hur det går till när du har behöver hjälp i hemmet.

Inför sommaren, finns det behov av lokal hemtjänstpersonal på öarna, på grund av att vi har mycket fritidsbebyggelse. En person som har hemtjänst i sin hemkommun och flyttar till sin fritidsfastighet under sommaren har rätt att ta med sig sitt beslut om hemtjänst och då får skärgårdskommunen utföra tjänsten men hemkommunen betalar. Detta ökar trycket på personalen.

Från länsstyrelsen informerade Mirja Thårlin om projektet ö till ö. Gå in på länsstyrelsens hemsida så hittar ni det. Ett mycket intressant projekt. Handlar om att samla de gemensamma krafterna på öarna. Utö, Möja och Nämndö har haft besök av projektgruppen.

Åsa Stenberg från Haninge Kommun berättade om arbetet med den nya överiktsplanen. Den finns ute på remiss på Haninge kommuns hemsida, vill ni yttra er om den så skall detta svar vara inne kommunen, skriftligt senast den 15 maj.

Dagen sista informationspunkt var Skärgårdsstiftelsens nya VD Anna Waxin och nya ordf Anders Olander. Skärgårdsstiftelsen äger 12% av all mark i Sthlms skärgård, är en stor markägare i Haninge kommun. Är ni intresserade av att bli Skärgårdsstiftelsens vän, gå in på hemsidan, årets ”vänbok” kan jag verkligen rekommendera.

Nästa möte blir den fredagen den 3 juni och då på Muskögården, start kl 09.00. Dagens tema kommer då att vara brand/sotning med representant från Södertörns Brandförsvar samt företagande. Repr från kommunen samt Nyföretagarcentrum.

Kontakta mig gärna.

Ulla-Britt Öhman
Ansvarig för skärgårdsfrågor i Haninge Kommun


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Efterlysning

Vi behöver flera människor som kan tänka sig att delta i skötseln av trädgårdslandet på Grytholmen.

Det händer på Muskö sommaren 2016

Sommarens händelser på Muskö 2016.

Blanche Karlsson

Den 27 mars fyllde Blanche Maria Viktoria Karlsson på Norrtorp 100 år.

Gökottevandring torsdag 5 maj, Kristi himmelfärdsdag

Vandring i området Bruket-Lövhagen-Hagalund-Torsnäs-Rännsvik.