Foto: privata bilder

”Vi gör inte skillnad på människor – vi gör otrolig skillnad internationellt!”

Mitt namn är Daniel Andersson och jag är utsänd i Tanzania från ett stipendium som heter Anders gåva. Anders gåva är ett stipendium som alla 18+ kan söka, men som framförallt riktar sig till unga människor med möjlighet att delta i en internationell kyrklig kontext, genom att få vistas i och delta i en kyrklig verksamhet eller organisation utanför hemlandet.

Mitt fokusland är Tanzania och här arbetar jag med genus, jämställdhetsarbete och ungdomsinkludering i beslutfattande organ. Min handledare är Faustina Nillan, som är chef för kvinno- och barnfrågor i ELCT (Evangeliska lutherska kyrkan i Tanzania) nationella kontor.
Jag har hittills fått vara med och utveckla ett nytt initiativ och metod för arbete mot könsstympning, som heter Time Travel. Kortfattat är Time Travel är en pedagogisk metod, som använder lokalt arv i en inlärningsprocess, för att skapa reflektion över samtida problem och genom det skapa verktyg för samhällsbyggande. Detta projekt riktar sig till könsstympning, då det enligt lag är förbjudet men av traditionella själv fortsätts utövas, och framförallt av kvinnor. Detta program och projekt finansieras av Kalmar länsmuseum, Svenska institutet och Svenska kyrkan.

Jag har även fått ta del av en konferens gällande ett nytt religiöst ”movement” som heter ”waking the gaint” som är ett ekumeniskt initiativ som leds av Lutherska Världsförbundet (LWF) framförallt, men även World Council of Churches (WCC) och ACT Alliance (ACT) är inblandade. Waiking the Gaint omfattar aktiviteter på globala och nationella nivåer som syftar till att bygga kapaciteten hos kyrkor och ekumeniska aktörer för att effektivt kunna bidra till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling. En otroligt intressant religionsdialog för huruvida vi som ”religioner i klump” kan påverka klimathotet i Tanzania och i världen. Diskussionerna började med att tydliggöra att ”the gaint is already awake”.

Jag har också fått deltagit på en resa runt om i södra Tanzania, till fem olika stift för att stödja och övervaka stiftens arbete och status kring gender justice programmet. Besöken handlar om att kapacitetsutöka och se över och tipsa stiften om aktiviteter inom ramen för att understödja genusrättvisa. Jag besökte städerna Iringa, Sumbawanga (som sägs vara häxstaden, därav vågar många tanzanier inte besöka staden), Njombe (som är otroligt kallt), Makete, Songea och Mtwara. Totalt åkte jag bil i cirka 70 timmar och var mer än tacksam när jag kom hem.

Vi har även arrangerat ett lopp som heter ”spring för genusrättvisa” under en kampanj från Side by Side och Unwomen som heter ”16 Day´s of Activism against gender based violence”. Side by Side är en växande global rörelse av religiösa organisation och personer som vill se en förändring i jämställdhetsarbetet världen över. ”16 Day´s of Activism against gender based violence” är en internationell kampanj för att utmana våld mot kvinnor och tjejer. Kampanjen löper varje år från den 25 november, den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, till den 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter. Rent krasst skulle jag förklara denna kampanj som en motsvarighet till globala veckan, som är ett initiativ från Sveriges kristna råd.

Jag har nu också även följt upp Time Travel med en första träning med ELCT och CCT. Startat upp ett projekt med menskoppar, inom en av Svenska kyrkan projekt med ELCT som heter Vunja Ukimya, som betyder ”break the silence” och riktar sig till sexualupplysning och SRHR-frågor.

Jag lär mig saken dagligen, får delta i en växande kultur där kvinnor och tjejer visar framfötterna och blir mer och mer respekterade, jag får uppleva ett politiskt klimat där förtryck mot HBTQI personer, kvinnor och tjejer och NGO´s är acceptabelt, jag får vara med och inkludera män i jämställdhetsarbetet. Jag börjar se en tangerande linje för hur arbete i religiös synpunkt både kan påverka politiken, traditioner och jämställdheten i ett land som Tanzania och vill därför utbringa en otrolig tacksamhet för allt stöd Tanzania får från Svenska kyrkan, vi ”gör inte skillnad på människor” och vi gör otroligt skillnad internationellt.

Daniel Andersson
Text och privata bilder


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2019

Livet på ett Muskötorp 1920-1930-talet – Del 28

Ett arbete och ett viktigt sådant återstår att utföra: att ta upp is och trava upp den stora isstacken, som skall kyla mjölk och andra matvaror under heta sommardagar.

300 år sedan rysshärjningarna

År 2019 är det 300 år sedan som rysshärjningarna drabbade Muskö. Hela ön skövlades och i princip alla hus utom kyrkan brändes ner.

Ett gammalt fotografi – Ångbåtsbryggan 1907

Här var en gång den stora infartsvägen till ön. Bryggan blev för öborna något som hörde ihop med deras dagliga liv. Bland de enkla nöjen man själv kunde åstadkomma hörde närvaron vid ångbåtsbryggan när stockholmsbåten anlände.