Så såg den ut, den första bygdegården efter en teckning av Enok Nordström.
Det är den enda bild vi har i hembygdsarkivet där man ser hela huset. Teckningen gjordes i mars 1945 då allt träarbete var färdigt.

Bygget finansierades på flera sätt. Man bildade en bygdegårdsfond 1941 med representanter från Muskö IF, Muskö Arbetarkommun och Muskö Hembygdsförening. Initiativtagare var Sixten Malmborg och Gösta Lönnberg.

Bygdegårdsfonden arrangerade tillställningar för att samla in pengar.
Syföreningen ”Fliten” tillverkade hemslöjdsalster som såldes på auktioner.
Muskö kommun bidrog med 3.500 kronor.
Godsägare Sixten Malmborg på Arbottna skänkte tomten och 1.000 kronor.
Muskö IF bidrog med 500 kronor.

Med bygdegårdsfonden som grund bildades den 23 juli 1943 FÖRENINGEN MUSKÖ HEMBYGDSGÅRD U P A.
Att föreningen kom att heta Muskö Hembygdsgård har sin särskilda förklaring.
Malmborg som skänkte tomten ville att byggnaden skulle heta Bygdegård. Men nu var det så att begreppet bygdegård sammankopplades med dåvarande bondeförbundet och eftersom projektet skulle vara opolitiskt kunde namnet inte godkännas. Av samma skäl gick det inte att kalla föreningen Folkets Hus eftersom det hörde ihop med socialdemokraterna.
Man enade sig till sist för Hembygdsgård som ansågs neutralt. Namnet har alltså ingen anknytning till hembygdsrörelsen på Muskö.

Föreningen Muskö Hembygdsgård u p a är en ekonomisk förening avsedd att driva och förvalta hembygdsgården.
Den första styrelsen bestod av Sixten Malmborg, Erik Berggren, Helge Ljungberg, Åke Olsson och Gösta Lönnberg. Dessa herrar projekterade bygget av bygdegården.

När bygget kom i gång hade man tomten (Bygdegården 1:1) och cirka 12.000 kronor i kontanter. Man hade beräknat att totalkostnaden skulle bli omkring 40.000 kronor. Man fick sedan ett statslån på 30.000 kronor.

Arbetet med husgrunden utfördes av Erik Berggren och Knut Pettersson. Huset med träkonstruktionen levererades av Svenska Trähus och byggnaden blev en av de första monteringsfärdiga hus som uppfördes på Muskö. Byggnadsarbetet utfördes ideellt av ungdomar, lantbrukare med flera från ön. Gården invigdes i september 1945.

Huset var 25 meter långt och 10,5 meter brett. På nedre botten fanns en samlingslokal för 155 personer med scen och biografduk. Där fanns också ett litet kök och ett mindre sammanträdesrum.
En trappa upp fanns ett maskinrum och ett biblioteksrum 8x5 meter.
I källaren inrymdes ett garage för kommunens brandbil.

Huset fyllde sedan i 23 år väl den uppgift den var planerad för som samlingslokal för musköborna. Tyvärr ödelades huset helt av en brand i september 1968.
J.K

Tidigare samlingslokaler på Muskö: På 1800-talet och början av 1900-talet Folkskolan (nuvarande Muskögården), från 1925 övervåningen på nuvarande skolan, efter 1945 Hembygdsgården.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2017

Midsommarfirande på Grytholmen

Vi tackar alla som kom ner till Grytholmen och firade midsommar med oss!

Polisjakt på Arbottnavägen

Natten mot söndagen den 4 juni greps sju ungdomar i 18-årsåldern efter en dramatisk polisjakt med bilar, helikoptrar och hundpatruller på Arbottnavägen.

Höbärgning 2017

Höbärgningen sker numera helt maskinellt där några få personer sköter alltsammans under några dagar.

Traditionell sillunch!

Muskö pensionärsförenings traditionella sillunch ägde rum på Sjökrogen onsdag 3 maj.