Muskö fiskarförening har skänkt sin tomt på Torsnäsudd till hembygdsföreningen.

På denna plats hade fiskarföreningen tidigare en brygga med torkställning och en båtslip.

Initiativet till överlåtelsen har tagits av Karl-Erik Erngren och Bertil Johansson som nu är de enda kvarvarande föreningsmedlemmarna. De anser att det är viktigt att den gamla fiskarhamnen förblir i musköbornas ägo.

På 1920-talet bildades Stockholms läns fiskarförening med lokalavdelningar på alla öar i skärgården som Muskö fiskarförening. Föreningens uppgift var att tillvarata strömmingsfiskarnas intressen. Lokalavdelningen på Muskö hade 32 medlemmar som hade sammanträden två, tre gånger om året. Två av medlemmarna valdes varje år till ombud för Muskö för att delta i de två möten, som Stockholms läns Fiskarförening anordnade i Stockholm vår och höst.

På 1930-talet fanns på Muskö 22 båtlag som fiskade strömming. De strömmingsfiskare som hade sina sjövisten långt inne i vikar där isen lade tidigt, hade alltid problem var de skulle ha sina båtar under vintern. Det vanliga var att man fick hålla till hos någon fiskare som bodde längre ut, till exempel Bruket, Älvsnabben, Bjurshagen.

Detta problem löste man på 1930-talet genom Torsnäsbryggans tillkomst. Den lilla fiskehamnen byggdes med hjälp av ett litet anslag från Länsstyrelsen, allt arbete utfördes frivilligt och oavlönat av fiskarna själva.

Från Torsnäs kunde man utnyttja båtarna så länge det var öppet vatten på Mysingen.

Förutom strömmingsfisket var vid denna tid även vårjakten mellan den 1-20 april en anledning att tidigt komma ut på öppet vatten.

J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2017

En dag på Grytholmen

De yngsta eleverna i Muskö skola, från förskoleklass till årskurs tre, har återigen blivit inbjudna av Muskö hembygdsförening till Grytholmstorpet.

Väderöversikt

Vädret i april-juni 2017.

Ortnamn på Muskö – Fjäln

Den högsta punkten på vägsträckan mellan Korsvägen och Mickums brygga kallas sedan gammalt Fjäln.

Påfyllning av fisk

I mitten av maj sattes lax och havsöring ut i skärgården. Tack vare samarbete mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen släpps lax och öring varje år ut på olika platser i skärgården som ett led i länets fiskevård.