Under denna vinjett presenterar och tolkar vi namn på olika platser på Muskö.

En del av våra ortnamn finns bara i den muntliga traditionen och inte på någon karta, dessa namn tycker vi att det är särskilt viktigt att dokumentera innan de glöms bort.

Fjäln

Den högsta punkten på vägsträckan mellan Korsvägen och Mickrums brygga kallas sedan gammalt Fjäln.

J.K

Ortnamn på Muskö:


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2017

Gratulationer

På nationaldagen den 6 juni fyllde Anna-Lisa Eriksson 100 år på Rosengården i Nynäshamn.

I naturen… från min horisont och lite utanför.

I naturen… från min horisont och lite utanför, april-juni 2017.

Höbärgning 2017

Höbärgningen sker numera helt maskinellt där några få personer sköter alltsammans under några dagar.

Ett gammalt fotografi – Den första bygdegården

Så såg den ut, den första bygdegården efter en teckning av Enok Nordström.