En ny vinjett i Musköbladet. En plats för föreningar på Muskö att berätta vad som hänt och vad som är på gång. Alla föreningar är välkomna. Det kan vara tomt-, vägföreningar eller intresseföreningar osv. Skicka material till
red@muskobladet.se.
– se sid 2 i tidningen för sista materialdag för varje nummer.
Vi förbehåller oss rätten att stryka i texterna av utrymmesskäl.

Muskö pensionärsförening

Den 4 mars hölls årsmöte för Muskö pensionärsförening i Missionshuset.
49 personer slöt upp inför mötet vilket var roligt.

Åke Allard inlånad från Haninge PRO Samorganisation var ordförande på mötet.

Roland Norlin omvaldes till ordförande det kommande året.

1 vakans av vise ordförande i år då Peter ”Peppe” Ohlsson avgick efter fem år i styrelsen.
Vi tackar Peter för allt jobb han lagt ner i föreningen.

Efter kaffe och smörgås samt sedvanlig lottdragning avslutades mötet.

Sen den 17 mars ligger all vår verksamhet nere på grund av önskemål från myndigheter som alla vet orsak till.

Text och Foto:
Kerstin Söderström


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening
Tid: Lördag 30 maj klockan 15.00 Plats: Grytholmen, Dansbanan

Försäljning av vildsvinskött ska förenklas

För att jakten på vildsvin ska öka föreslår Livsmedelsverket att jägare ska tillåtas sälja kött från vildsvin direkt till butiker och konsumenter.

Restaurerad fågelsjö av stort värde

Den lilla sjön Maren vid Arbottna på Muskö vallades in och dränerades i slutet på 1940-talet. Med tiden slutade dränering och utpumpning att fungera och sjön förvandlades återigen till en våtmark. Till följd av övergödning och dålig skötsel växte sjön igen och förlorade viktiga naturvärden.

Blir det nån loppis i år?

Som alla förstår är det omöjligt att säga om det blir nån stor loppis i hembygdsgården i sommar.