Ersholmens Båtklubb bildades 17 Maj 1980 vid Arne Liljegards brygga på Ersholmen. Några närvarande vid tillfället: Jan Widen, Åke Nilsson, Åke Persson, Arne o. Aina Liljegard, Hans Rosen, Walter Ericsson, Åke Larsson, Per-Olov Fredriksson och flera från Björkholmens camping.
Klubben ingår i Saltsjöns Mälarens Båtförbund och medlemskap innebär att man får rabatt på båtförsäkring i de flesta försäkringsbolag, Svenska Sjö t.ex. Prenumeration på tidningen Båtliv ingår också.

Klubben tillhandahåller inte båtplats eller sjösättningsramp, men i starten sjösatte många vid Arne Liljegards brygga.

Medlemsantalet var runt 70 personer från start då klubben hade både aktivt o passivt medlemskap. Avgiften var 30kr för aktiv och 15 för passiv. Klubben har i alla år lämnat bidrag efter förmåga till Svenska Sjöräddnings- och Svenska Livräddningssällskapet.

De flesta på Ersholmen och Björkholmens camping hade båt och träffades ofta ute på sjön. På den tiden hade vi komradio i båtarna och kunde anropa ex. Ersholmsbåt nr. och söka sällskap eller assistans till sjöss. Arne Liljegard hade VHFradio och var vår basstation och vårt radioombud i Mysingebåtradio som vi tillhörde. Numera är det mobiltelefon och mail som gäller.

Med tiden har våra medlemmar åldrats eller flyttat och sålt sina båtar. Ser fram emot generationsväxling i klubben som fyllde 40 år 2020. Just nu är vi 30 medlemmar och vill bli fler.

Årsavgiften är 175 kr. Då får man rabatt på försäkring, tidningen Båtliv och klubbmärken. Dessutom träffas så många som möjligt på årsmöte på Ersholmen då vi väljer funktionärer till klubben och fikar och umgås lite!

Bifogar radionummerlistan som kuriosa.

Påpekas bör att Arne Liljegards brygga inte är aktuell som mötesplats. Numer har vi möten hos Åke Larsson på Ersholmen.

Britt-Marie Rydell

Ersholmens båtklubb radionummer

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2021
Muskobladet Nr 2 2021

I naturen…

...från min horisont. Vinter-vårvinter 2021 ”Dom ska skita inne och äta ute”. Ett yttrande som ibland tillskrivs en äldre släkting från början av 1900-talet och som speglar en viss skepsis gentemot ”Stockholmarnas” levnadsvanor. Alltnog, vi åt...

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 8

Rysshärjningarna 1719. Den 17 juli strömmade ryssarna iland och spred sig över ön. Musköborna flydde så fort de kunde, larmet gick inåt land och paniken spred sig.

Ny film på hemsidan: ”Nisse – skärgårdsbonde”

”Nisse – skärgårdsbonde” är en film om Nisse Rundberg som bott på gården Näsängen på Muskö i hela sitt liv. Under fyra års tid har Jill Devell följt Nisse i hans vardag, där allt kräver sin tid – djuren, höbärgningen och fisket. Vi möter honom...

Ett gammalt fotografi – Bilfärjan RUNE vid Mickrums brygga

Örlogsvarvets etablering och utökad busstrafik innebar att vägarna förbättrades på Muskö i slutet av 1950-talet. Detta innebar att intresset för biltrafik till ön ökade och behovet av en bilfärja uppstod. Rune blev 1957 den första bilfärjan och den...