Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör årligen en kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag.

Det är företagare i kommunerna som i enkät fått bedöma hur nöjd man är med kommunen vad gäller bland annat information, tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Bland skärgårdskommunerna rankas Haninge 2021 på 52 plats av de 189 kommunerna som deltagit.
Endast Österåker rankas bättre än Haninge som nummer 34.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Flygfoton över Muskö

Läs mer på www.gronkvist.se/musko

Välkomna till Muskö Hembygdsdag

Den 3 augusti arrangeras Muskö Hembygdsdag på Grytholmen. Dagen börjar med en friluftsgudstjänst klockan 9:00. Musikunderhållningen står Kjell och Gunnel med sånggrupp och Ulf Berggren för. Öppet i alla hus, brödbakning i torpet, smidesarbete i smedjan, start av...

Politikermöte om pensionärernas framtid

16 pensionärsentusiaster mötte upp i mörka vinterkvällen och lyssnade och resonerade med de fyra närvarande centerpolitikerna om pensionärernas framtid i Sverige och på Muskö.

Halvö på Långgarn till salu

Ragnar och Theresia Erngrens jordbruksfastighet på Långgarn är till salu för 30 miljoner kronor.