Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör årligen en kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag.

Det är företagare i kommunerna som i enkät fått bedöma hur nöjd man är med kommunen vad gäller bland annat information, tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Bland skärgårdskommunerna rankas Haninge 2021 på 52 plats av de 189 kommunerna som deltagit.
Endast Österåker rankas bättre än Haninge som nummer 34.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Musikkvällarna på Grytholmen har startat – med besök från Danmark

Hembygdsföreningens kaffekvällar med musikunderhållning har startat.

Saab köper Dockstavarvet

Försvarskoncernen Saab köper Dockstavarvet, som tillverkar stridsbåtar, samt reparationsvarvet på Musköbasen.

Gratis båtskrotning fram till nyår

Även under hösten kunde man kostnadsfritt lämna sina uttjänta båtar till skrotning.

De vilda blommornas dag. Vandring på södra Muskö.

Över hela Norden arrangeras blomstervandringar sedan några år tillbaka. Tusentals växtintresserade brukar delta. I Sverige är Svenska Botaniska Föreningen huvudansvarig. I år hänger vi med här på Muskö.