Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör årligen en kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag.

Det är företagare i kommunerna som i enkät fått bedöma hur nöjd man är med kommunen vad gäller bland annat information, tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Bland skärgårdskommunerna rankas Haninge 2021 på 52 plats av de 189 kommunerna som deltagit.
Endast Österåker rankas bättre än Haninge som nummer 34.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Skärgårdsting

Välkommen till årets Skärgårdsting i Tullhuset på Dalarö den 20 augusti klockan 13.
Syftet med tinget är att skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, olika experter och politiker möts för att samtala om angelägna skärgårdsfrågor.

Sol-el

Intresset för solceller, alltså att göra el av solenergi, växer snabbt i Sverige och hela världen. Solel är nu lönsam på egna ben. Hösten 2013 skaffade jag och mina vänner Anders Jangö och Eva Sund i Ösmo solceller. 9 paneler (2160 watt) landade på ett tak i...

Studiecirkel i vår?

Är du intresserad av Musköhistoria. Vi försöker med en studiecirkel igen.

Älvsnabben

Bilder från Älvsnabben. Foto/reprofoto: Karl-Erik Törner.