Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör årligen en kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag.

Det är företagare i kommunerna som i enkät fått bedöma hur nöjd man är med kommunen vad gäller bland annat information, tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Bland skärgårdskommunerna rankas Haninge 2021 på 52 plats av de 189 kommunerna som deltagit.
Endast Österåker rankas bättre än Haninge som nummer 34.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Muskö kyrka – Församlingnytt

Sångstund i kyrkan, Öppen förskola och Musköskoj.

I naturen… …från min horisont.

Att det plockas svamp i november tillhör väl inte ovanligheterna, särskilt som det inte varit några riktigt allvarliga froster.

I naturen… …från min horisont. Vår och försommar 2018

Nu var det så att den här våren blev torr och varm och därmed ganska tidig. Exempelvis blommade valnötsträdet tidigt och fruktsättningen verkar god.

Tack Muskö förskola

Mail till Musköbladet. Tack Muskö förskola för att ni under en ca 11 års lång period tagit hand om våra 3 barn.