För att jakten på vildsvin ska öka föreslår Livsmedelsverket att jägare ska tillåtas sälja kött från vildsvin direkt till butiker och konsumenter.

Jägare- och lantbruksorganisationer välkomnar förslaget som de tror ska leda till ökad jakt på vildsvin.

Här på ön fortsätter skadorna från vildsvin att öka. Odlingsmark, villaträdgårdar bökas sönder samtidigt som trafikolyckorna ökar. För att skadorna ska minska behövs en större avskjutning av vildsvinsstammen.

I dag får jägare endast lämna in vildsvin på vilthanteringsanläggningar eller äta dem själva. I Livsmedelsverkets rapport föreslås att kött från djuren också ska få levereras till lokala vildsvinshanterade butiker och restauranger men också säljas direkt till konsumenterna.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

Coronaviruset

Problemen som skapats på grund av Coronaviruset ledde till att det startades en Facebookgrupp på Muskö, Musköhjälpen, för att få frivillig hjälp att handla det som nöden kräver för de som tvingas sitta i karantän eller de som tillhör riskgrupperna och inte bör gå ut och handla själv.

Auktion

Lördagen den 4 juli är det auktion i Missionshuset Hammarvägen 14.

Restaurerad fågelsjö av stort värde

Den lilla sjön Maren vid Arbottna på Muskö vallades in och dränerades i slutet på 1940-talet. Med tiden slutade dränering och utpumpning att fungera och sjön förvandlades återigen till en våtmark. Till följd av övergödning och dålig skötsel växte sjön igen och förlorade viktiga naturvärden.

724

När det nya året ringdes in 2020 fanns det 724 fastboende personer här på Muskö.