I september 2020 antog kommunfullmäktige kommunens kulturmiljöprogram. Syftet har varit att producera ett sakkunnigt framtaget kunskapsunderlag som beskriver och förklarar kommunens kulturhistoriska värden och hur dessa bör skyddas och vårdas.
Förutom det politiskt antagna styrdokumenten ingår inventeringar av kommunens olika geografiska delar. I inventeringarna pekas ut vilka fastigheter och områden som anses vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
Områdesinventeringen för Muskö kan ses på kommunens hemsida www.haninge.se/kulturmiljo


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Bidrag till skrotbåtar

För att få bort fler uttjänta båtar från naturen tillför Havs- och vattenmyndigheten tre miljoner kronor till det nationella insamlingssystemet.

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Årsmöte kommer att ske 24 april 2022 kl 18.00 i bygdegården.

Statsministern besökte Berga

Magdalena Andersson besökte i mitten av februari Haninge garnison, där hon fick veta mer om marinens arbete under en presentation som hölls av marinchefen och förbandscheferna för fjärde sjöstridsflottiljen och Stockholms amfibieregemente.

Stort getingbo – hela 60 cm i diameter

I somras hade vi jätteproblem med en kompakt ström av getingar (den vanliga) på en av våra uteplatser på landstället på Muskö.