I september 2020 antog kommunfullmäktige kommunens kulturmiljöprogram. Syftet har varit att producera ett sakkunnigt framtaget kunskapsunderlag som beskriver och förklarar kommunens kulturhistoriska värden och hur dessa bör skyddas och vårdas.
Förutom det politiskt antagna styrdokumenten ingår inventeringar av kommunens olika geografiska delar. I inventeringarna pekas ut vilka fastigheter och områden som anses vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
Områdesinventeringen för Muskö kan ses på kommunens hemsida www.haninge.se/kulturmiljo


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Polisrapport Muskö

Under perioden 1 jan till 30 mar har det upprättats 16 ärenden med brotts- eller händelseplats på Muskö, vilket är färre än motsvarande period förra året.

Öppet på Grytholmen – vår & sommar

Serveringen på Grytholmens Friluftsmuseum är öppen i samband med våra aktiviteter.

En historia om tjuvjakt

En höst på 1940-talet ägde en tjuvjakt på älg rum i Mickrumskogen. Den blev mycket omtalad.

I naturen… …från min horisont. Vinter 2022.

Den stora tystnaden som brukat infinna sig isvintrar ville inte riktigt komma. En dag satt det 14 snattrande gräsänder under fågelmatningen och åt spillfrön från mesar och finkar.