I september 2020 antog kommunfullmäktige kommunens kulturmiljöprogram. Syftet har varit att producera ett sakkunnigt framtaget kunskapsunderlag som beskriver och förklarar kommunens kulturhistoriska värden och hur dessa bör skyddas och vårdas.
Förutom det politiskt antagna styrdokumenten ingår inventeringar av kommunens olika geografiska delar. I inventeringarna pekas ut vilka fastigheter och områden som anses vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
Områdesinventeringen för Muskö kan ses på kommunens hemsida www.haninge.se/kulturmiljo


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Nu är det klart! Storloppis i juli!

Efter en lååång väntan tror vi nu att kusten är klar. Det blir stor loppis i hembygdsgården igen.

Norrman spårlöst försvunnen på Kanada

Den 30 november lämnade Terje Johansen, bosatt i Oslotrakten, sitt hem. Han var på väg till Nordnorge för att avsluta en husaffär och att han skulle åka via Sverige.

Ny plan för hur vildsvinsstammen ska förvaltas

Antalet viltolyckor ska minska, skördebortfallet ska minska, sjukdomen afrikansk svinpest ska inte få fäste, möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka.

Öppet på Grytholmen – vår & sommar

Serveringen på Grytholmens Friluftsmuseum är öppen i samband med våra aktiviteter.