Den stora tystnaden som brukat infinna sig isvintrar ville inte riktigt komma. En dag satt det 14 snattrande gräsänder under fågelmatningen och åt spillfrön från mesar och finkar. Deras närvaro har troligen med isläget under större delen av vintern. Hammarviken har varit istäckt så när som på små öppna områden kring några bryggor. Både i fjärdarna norrut och söderut har det mestadels varit helt eller delvis öppet vatten.

Grågäss och kanadagäss började ses och höras i början av mars. De blev snart fler och rörde sig mellan öppet vatten, isvakar och ett troligen rätt magert bete på åkrar och betesmarker.

Gråtrutar rörde sig samtidigt på hög höjd på väg hit eller längre bort. Man tänker kanske inte alltid på trutar som flyttfåglar, men en hel del är faktiskt det. Sånglärkorna flyttar också så. Någon har rapporterats sjunga i mars, men inte i mitt närområde.

Tofsviporna har också setts göra sin konstflykt över åkrarna. Men de verkar vara få. Över samma åkrar cirklar också ormvråken. Den är visserligen en tidig flyttare, men några har försörjt sig på smågnagare i dikena hela vinter. När någon börjar cirkla över gamla häckningsplatser kan man misstänka att nyinflyttade har börjat komma. Ett gammalt ”tecken” var att ormvråken kom när de första myrorna vågade sig upp på stacken.

Från mitten av mars kunde man också höra tranrop och även se någon rastande fågel, kanske en som använder en östligare flyttväg och inte rastar i danspalatset vid Hornborgasjön.

Talgoxar och blåmesar tillsammans med den gåpåiga nötväckan började sjunga redan i januari, koltrasten väntade men i början av mars var det full fart. I björktoppar och alar väsnades stora flockar av grönsiskor inte bara på Muskö. Den avsatte stora spår i fågelräkningen sista helgen i januari som varje år ordnas av Birdlife.

Ringduvorna brukar komma tidigt och från början av mars kuttras det i trädkronorna lite här och var. De äter gärna spillfrö på marken under fågelmatningen. Så gör också ett par fasantuppar som dyker upp ibland. Nu har de börjar spela också. Men var finns hönsen?

Kattugglan har hörts i min närhet, men i liten omfattning. Det borde vara full konsert, men der blir kanske inget bra uggleår? Däremot har pärluggla rapporterats från skogigare delen av ön.

När isen slutligen gick upp helt kom snabbt skrak, vigg, skäggdopping och fiskmås och landade.

Hasseln blommade hela tiden och blomningen är nog över nu. Det är bara att hoppas på ett nötår, det var ett par år sedan. Kända vårblommor som blåsippa och tussilago kom igång sent(kalla nätter) och har inte nått maximal blomning ännu.

Till sist hade i alla fall en citronfjäril och ett par nässelfjärilar som gästade vintergäcken vakna en varm marsdag. Det finns hopp om mer vår.

Vid Hammarviken i månadsskiftet mars-april. Bengt B


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Årsmöte kommer att ske 24 april 2022 kl 18.00 i bygdegården.

Musköloppet 30 år

Inställt lopp 2020 och 2021 på grund av pandemin. Nu håller man tummarna för att det ska bli ett lopp i sommar.

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening. Tid: Lördag 28 maj klockan 13.00. Plats: Grytholmen, Dansbanan

”Ukrainacafé” på Björkdals Gård

Helgen 2-3 april var det insamling för Ukraina – Rädda Barnen hos familjen Öhman. Dom hade öppnat upp ett café i logen bredvid sin gårdsbutik.